[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


YẾM ĐO Hoa Bằng Lăng
Dec 03 2009 / baoloc

Nhìn em mặc chiếc yếm đào

Làm cho anh phải dạt dào nhớ nhung

Nhớ em lúc nhỏ tắm chung

Bây giờ em đả trong khung yếm đào

Khi nào em mặc yếm vào

Cho anh cầm yếm tròng vào cho em

Em không cần phải trả công

Anh đây chỉ muống mặc  chung yếm đào

Phương Tô

Nov.23/09

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !