[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Đừng đến nữa Hoa Bằng Lăng
Mar 11 2010 / o Nu-73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     

  

      Đừng đến nữa !

Tám Tháng Ba thôi đừng đến nữa !

 Đến làm gì chỉ tủi thân thôi

Liệu yêu luôn chịu nhận thiệt thòi

Chồng gia trưởng,mười ông hết tám

Con hai người đáng được tôn vinh

 Bầy nhậu nhẹt hành con, kh vợ

 Nhậu xong rồi  nói cuội, nói nhăng

Chó ăn chè vợ lo giải quyết

Chồng khỏe re thẳng giấc đến mai

Vợ có than cho rằng lải nhải

 Quát nạt to, khiếp viá đàn con

Tám Tháng Ba năm nay lại đến

Màu mè chi chỉ có một ngày !

Hoa Hồng tặng , nào son, nào phấn

 Ai nhìn vào cứ tưởng chồng. . . xôm

 Bầy vẽ chi, chỉ tội tốn tiền

Chẳng ai thích việc làm hình thức

Thiết thực hơn ,chia xẻ buồn vui

 Công việc nhà vợ làm, chồng gánh

 Phân biệt chi, so sánh nữ nam

Nếu được thế, cuộc đời hạnh phúc

 Suốt một năm luôn Tám Tháng Ba .      

  Áo Nâu -73

 Bảo Lộc 10-3-2010

  

     

   

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !