[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Mặt dạn my dầy Hoa Bằng Lăng
Jun 26 2010 / Nguyễn Bnh Xuyn - Kiểm Sự Th Y 71

[b]  Thơ phiếm Mặt dạn mày dầy

Bỏ Sài Gòn ta lên Bảo Lộc

Sáu lăm bẩy mươi xong tú tài

May mắn cho ta vào thời gian ấy

Bàn tay lông lá chưa lên chân

May mắn cho ta vào thời gian ấy

Con ông cháu cha theo học Nông Lâm (Súc)

Ta ham chơi nhưng tự biết lo mình

Để cha ông ta không trở thành trịch thượng

Hai mảnh tú chúng ta đều bình thứ

Để cha ông ta không phải sống thói chùi lòn

Cha ông ta Bắc Kỳ thường nói

Miếng ăn là miếng nhục

Nam Kỳ bạn ta thì

Miếng ăn là miếng tồi tàn

Cha ông ta không biết vòi ăn

Phi trường đầy dẫy quán thức ăn

Năm, mười bucks là ta đầy bụng

Hà tiện qúa ta làm sandwich

Carry on

Thế là lịch sự hơn vòi ăn

Cha ông ta không khen kẻ đãi ăn

Vì đã nói miếng ăn là miếng nhục

Ta cũng đãi ba pounds creamcheese cake

Harry và David có quèn không

Có khác chi một bữa ở nhà hàng

Như chị ấy và phu quân của chị

Vòi miếng ăn chi tiếng để đời

Đến bẩy mươi ta rời Bảo Lộc

Về Sài Gòn ta theo kiểm sự

Bị vu khống ta được dịp lại biết

Biết, biết rất nhiều

Buồn lắm thay cho Bảo Lộc thân yêu

Đã không còn như lúc ta ở đó

Blao sương lạnh không còn như xưa

Nào sắn áo vả mặt học trò trong lớp học

Nào có lính đi săn tin cho hắn

Phải có cả tiểu đội làm tay sai

Phải qùa cáp cho bàn tay lông lá

Để được sống vinh hoa phú quí

Giấy tờ lem nhem, con dấu gỉa

Để qua mắt đám ngu dân mù chữ

Ngưu tầm ngưu, mã đã tầm ra mã

Trang giấy này đã không còn bài viết

“Tư cách pháp nhân” lời nói ấy

Vài ngàn bạc đã làm mất pháp nhân

Thế cho nên kết đảng kết băng

Với những kẻ làm giấy tờ giả mạo

Ngân quỹ Cali đã kupsy

Từng sống đời lớn mật to gan

Mạo tên tuổi người khác

Chia rẽ giữa đồng môn

Để tự vinh danh mình

Bàn tay lông lá hẳn đã quên

Đi đêm thì ma ở ngòai đường

Ta sống theo lẽ phải

Ta nhận được emails

Xin tiền cho màng nhện

Ta đã reply all

Tell it like it is

Lại cái cảnh tay sai

Chúng ta bị vu khống

Đến lúc ta lên tiếng

Lòi cái đuôi chúng ra

Chúng im the im thít

Chúng đã ăn phải bả

Cái bả của người

Ba mươi năm ở Mỹ

Chỉ làm việc hai năm

Giờ đây nhận được những cú phone

Bảo chúng ta rằng: Bàn tay lông lá

Cố đấm ăn xôi

Chẳng ai cần đến bàn tay ấy

Cứ tự động chen vào

Để lấy vài đêm ngủ

Hotel, khách sạn free

Giống người thân hữu nọ

Bản mặt cứ trơ trơ

 

Để thương cho khung trời Bảo Lộc

Nguyễn Bình Xuyên - Kiểm Sự Thú Y 71

Baỏ Lộc 65 – 70  

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !