[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


H v phượng đỏ Hoa Bằng Lăng
Jul 13 2010 / o Nu -71

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hè và phượng đỏ

Hè về ôi nhớ quá thời mực tím

Biết bao nhiêu kỷ niệm thưở dấu yêu

Phấn trắng , bảng đen, bạn bè , lớp học

Lúc tan trường dập dìu áo ai bay

Mỗi lần hè sang thấy hoa phượng đỏ

Hoa học trò , hoa của sự chia ly

Hoa phượng đỏ cả một trời nhung nhớ

Hoa tương tư thầm kín tuổi học trò

 

Hè-2010

Áo Nâu 71

 

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !