[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Bạn b thời nay Hoa Bằng Lăng
Sep 02 2010 / o Nu 73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bạn bè thời nay

Bạn bè thời nay sao chán ngán !

Tri âm, tri kỷ chẳng mấy người

Bằng mặt , bằng lòng sao đoán được

 Đãi bôi miệng lưỡi cốt cho vui

Tình cảm chân tình sao chẳng thấy !

Khi vui thiên hạ vỗ tay mừng ...

Khi buồn muốn tìm người chia sẻ

Chẳng biết tìm đâu ở quanh ta

 Hai chân sắp ngã vì mất hướng

Bạn tốt đâu rồi, đỡ ta lên ?

 Ke xấu sẵn chân đạp cho… té

Tình bạn thế này , mấy ai ham !      

  Áo Nâu 73

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !