[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


TNH BẠN! Hoa Bằng Lăng
Sep 02 2010 / O TM HOA C

TÌNH BẠN!

Bạn bè thời nay chán ngấy thôi!

Look out side to find for tri kỷ?

Không dám nhận lời kết nghiã đâu

Thời buổi nay là thời mạt pháp

Tên gọi “KIM CƯƠNG” nhưng mua một tặng hai?

Để ta đeo hai tay hai hột

Xòe đôi tay lấy ảnh chụp cho sang

Bạn hữu ngày nay chán ngấy thôi!

Bảo với chồng ta chơi với bạn

Khi đến đó ta còn có chỗ

Nơi ăn chốn ở sẵn sàng thôi

Bạn bè thời nay chán ngấy thôi

Muốn tìm nơi chốn để đến chơi

Một tháng nghỉ ngơi ai dám nhận

Thế là mất bạn, mất tình thân

Họ bảo rằng người giàu sang, lắm của

Ở trong rừng cũng có kẻ tìm ra

Không chấp nhận là người ngay thẳng

Giả bằng lòng of-course no-way

Vừa lòng “BẠN” ta thời bị lợi dụng

Mất lòng ”NÓ” kéo đùm, kéo đám

Vạn tiếng điêu ngoa theo gió tung bay

Khi vui khen ngợi là chân thật

Phật lòng rồi ném lời cho tan thây

Họ quên rằng đầu đội Trời chân thời đạp đất

Bạn kiểu “BÈ” như thế chẳng ai ham

ÁO TÍM HOA CÀ

 

 

 

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !