[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Min-Du Đalat (Bơ-Vơ) Hoa Bằng Lăng
Sep 14 2010 / staff

 

Bơ vơ!

 

Ta đứng bơ vơ ở giữa trời 
Hạt mưa nào rớt thấm tim côi 
Hạt sương nào lạnh trong hồn khóc 
Hạt lệ nào khô nuốt nghẹn lời!

...

Ta đã từ đâu đến nơi đây!? 
Tại sao xây mộng chỉ như mây!? 
Mây tan theo gió, đời tan tác 
Gió cuốn ta đi bỏ chốn này!

 

ừ nhỉ! ta về nơi chốn đi 
hành trang xây mộng chẳng còn gì 
phân vân, tay trắng như ngày đến 
Lặng lẽ ta về  níu biệt ly!

 

Miên Du Đà Lạt 
CA 09/23/10
 


 

 


Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !