[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Tiễn đưa Hoa Bằng Lăng
Sep 18 2010 / Mayha. MS 73

                        

 
 
 
 
 
 
Thong dong một kiếp đời luân lạc,
Đêm say,hồn tưởng nhớ cố hương,
Được tin bằng hữu vừa bỏ bến,
Trần gian, về đến cõi thiên đường...
 
Một nén nhang lòng cùng thắp sáng,
Cố tri còn lại dăm ba người,
Quy tụ bên nhau buồn đưa tiễn,
Bạn xưa rời bỏ bến rong chơi....
 
Mayha. MS 73  

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !