[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Tnh ngừơi o-Nu Hoa Bằng Lăng
Dec 06 2004 / baoloc

Tnh-Người o-Nu

Ngy đ biết em, chiều Thư-Viện.

Ngy đ quen em, v em ht nhạc-tnh.

Rồi từ đ, tm-hồn anh hoang-dại.

Anh thẩn-thờ, yu mi bng-hnh em.

Nin-học qua nhanh, tnh vội-v.

Mnh chia-tay, chẳng hẹn lại bao-giờ.

Hơn ba-mươi năm, tnh vẫn đợi.

Em ở nơi no, em c hay ?. Trng-Dương

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !