[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Đỗ-Mai Người yu dấu ơi Hoa Bằng Lăng
Oct 09 2010 / staff

 

Người iu dấu ơi,
giờ này anh đang làm gì ?
đang nghĩ gì nhỉ?
có còn nhớ mùa thu
trường cũ không anh ?


Đỗ-Mai

Mời nghe nhạc

"Người iu dấu ơi "


                                           
Koibito Yo - Người yêu dấu ơi!
                                   Slide Show Mùa Thu Nhật Bản
                                                                               do Phan Thành Trung thực hiện
 

 


Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !