[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


THU VỀ TRONG MẮT EM (MLT) Hoa Bằng Lăng
Nov 03 2010 / staff

 


vmxgyu.gif picture by bphn1051
Bàn tay nào bắt bướm,
Cho nhớ thương  ngập cõi lòng.

Xin click vào hàng dưới để nghe nhạc
với tiếng hát của Trần-Thái-Hòa.

 Thu ve trong mat em.pps
__._,_.___

Attachment(s) from Ngoc Tran

1 of 1 File(s)

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !