[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Đm nay ai đưa en về (MLT) Hoa Bằng Lăng
Nov 05 2010 / staff

 Trong mắt em mùa thu về đây,
Nghe nhớ ai nặng trĩu vai gầy.
"Đêm nay,ai đưa em về ?
 Đường khuya sao trời lấp lánh.
 Đêm nay,ai đưa em về ?
 Mắt em sao chiếu long lanh.

Mời nghe nhạc phẩm :

"Đêm nay ai đưa em về"


Do mai Lo
Đỗ-Mai Lộ

"Đêm mai..ai đưa em về ? "

MLT

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !