[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Ngộ khng Hoa Bằng Lăng
Nov 28 2010 / ng tấn BNH

               

 

 

 

 

 

 

Ngộ Không - Ngô Tấn Bình

Ngộ không anh lại quen em

Sao trăng chi nữa,bây giờ lại xa

Kẻ đầu sông ,kẻ cuối sông

Cách nhau nửa quả địa cầu vậy sao

                *       *

                    *

Ngộ không mai mốt không thấy nhau

Em có nhớ lại những ngày xưa không!

Ngộ không nắng tắt đi rồi

Mưa trời cũng không có

Cuộc đời cũng hư không!

                *        *

                     *

Ngộ không ta lỡ thương nhau

Nhưng trời lại nghiệt,

                       giết đời ta đi!

Đem ta quăng xuống hố sâu

Biết khi nào ta thoát được

                              lên thiên đàng

                *         *

                      *

Ngộ không em hết thương ta

Cuộc đời ta kể như là hư không

                                 Saigon, 11/2010

                             ngotanbinh@ymail.com

 

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !