[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Ma đng của anh & Ma đng cn xanh (MLT) Hoa Bằng Lăng
Jan 14 2011 / staff

 

Mùa đông Canada,
tuyết rơi,
bàn tay lạnh.
Có phải,
tình băng giá
là Mùa đông của anh ?

Mời thưởng thức
bài hát " Mùa đông của anh"
và bài thơ " Mùa đông còn xanh"

MLT

Mùa đông của anh

 

 
MuaDongConXanh2copy-2.jpg
 
 

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !