[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Tet xuan Hoa Bằng Lăng
Jan 24 2011 / Ng Tấn Bnh

     

 

 

 

 

 

 

 

tết xuân / Ngô tấn bình

Mùa xuân em bước lên chùa

hái một cành lộc mong nhiều điều may

Cầu cho thế sự an lành

Cầu cho gia đạo tâm thành khấn xin

Lên chùa con lạy Di đà

Bước xuống thế tục mai vàng nở chưa!

                   ngotanbinh@yahoo.com

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !