[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


sng xưa Hoa Bằng Lăng
Feb 08 2011 / ng tấn bnh

 

 

 

 

 

 

 

 

SÔNG XƯA  / ngô tấn bình

Sông xưa nước chảy qua cầu

Đò ngang đò dọc tôi về thăm em  

Phà chiều sóng vỗ mạn tàu

Hơi sông phả lạnh,nắng chiều vỡ tan

 

Sông xưa còn có nhớ người

Thềm xưa còn có hoa soan rụng đầy

Ta về nhuốm lại hơi xưa

Suy đi ngẫm lại, em còn đó không

 

Bao năm rong ruỗi ra đi

Bỏ con sông Hậu ở ngoài, sau lưng

Ngọc lan hương vẫn còn thơm

Em còn ở đó hay đi phương nào

 

Phà chiều sóng vỗ trong lòng Xuyến xao lại nhớ cõi trời Tây đô                                 binhngotan@gmail.com

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !