[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Nếu ngy mai (MLT) Hoa Bằng Lăng
Feb 27 2011 / staff

 


Hong Phan (2).jpg
Nếu ngày mai anh không làm thơ...
Ai về dệt nốt mộng ban đầu..
Hồn em theo bóng cầu phiêu lãng|..
Kỷ niệm tan dần trong cơn mơ..

Nếu ngày mai không còn nhau nữa..
Một chút nhớ thưong, một chút tình 
Cho em ép  hết vào trang vở
Một bài thơ của chuyện chúng mình..Desiree Thanh Binh
Nếu ngày mai em không làm thơ nữa
Anh nhớ ngồi tựa cửa đón bóng mây
Ngắm thu sang đếm từng ngọn cao gầy
Giơ tay đỡ một chiếc vàng heo hút. 

Giáng-Ngọc

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !