[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Bng Ph Du Hoa Bằng Lăng
Feb 28 2011 / Bnh An

   

 

 

 

 

 

 

 

Bóng Phù Du

Nhìn chiếc lá vàng rơi

Thương cho kiếp con người

Có đây rồi mất đấy

Không thể đoán lúc nào

Cõi ấy đang chờ đợi

Sẵn sàng đón ta đi

Kiếp người chỉ tạm bợ

Tất cả bóng phù du

Một mai có nằm xuống

Chẳng mang theo được gì !

Ngoài thân xác héo hon

Tiền tài và danh vọng

Chỉ để lại cho đời

Bon chen nhiều cung vay

Thêm mệt mỏi mà thôi

    Binh An . 2-3-2011

 

 

 

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !