[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Tho : Thang Ba Hoa Bằng Lăng
Mar 02 2011 / Binh An

   

 

 

 

 

 

 

 

Thang Ba

Năm mùa " sao mọc " em chờ mãi

Bác chẳng sang thăm lâý một lần

Cứ hẹn tháng ba này sẽ ghé

Tháng ba rồi ,sắp sửa tháng tư

Ấm chè, bát nước , nồi khoai luộc

Chuẩn bị xong , dọn sẵn trên bàn

Khách không đến , mình em độc ẩm

Nhìn tàu ghe trên bến dập dìu

Bác đâu rồi , bến cảng đìu hiu !

Hay bận bịu trăm công nghìn viêc

Lại khất lần chờ đến năm sau

Chân còn khỏe , bác về em đón

Đợi sang năm chẳng biết thế nào !

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !