[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


tho Vet dao ngot ngao Hoa Bằng Lăng
Mar 04 2011 / ngo tan binh

 

 

 

 

 

 

 

 

VẾT DAO NGỌT NGÀO / Ngô TẤN bÌNH

Sóng xưa còn vỗ trong lòng

Sông sâu ai có bắc cầu cho ai!

Vết dao sao cắt ngọt ngào

Suốt một cuộc đời hồ dễ phôi pha!

Đêm tàn tỉnh dậy một mình

Ô hay đời có còn bao lâu ,hề!

Sương mai đọng giọt long lanh

Để cho em thấy cuộc đời đáng yêu!

Vết dao sao cắt ngọt ngào

Để cho trọn đời em mãi nhớ anh

Vết dao sao cắt quá sâu

Để cho trọn đời thương mãi ngàn năm!

Vết dao mãi mãi ngọt ngào

Dẫu biết đường đời ta có chung đôi!

Vết dao sao cắt lún sâu

Để cho vết sẹo còn đời nghìn năm!

                        binhngotan@gmail.com

                         Sâigon 2011

                          Phone: 0987777986

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !