[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


TI C MỘT ĐỜI MƯA (MLT) Hoa Bằng Lăng
Mar 19 2011 / staff

 


Raindrops iPad Wallpaper

TÔI CÓ MỘT ĐỜI MƯA
TÔI CÓ MỘT ĐỜI ƯỚT,
TÔI CÓ MỘT ĐỜI LẠNH,
VÀ MỘT ĐỜI NHỚ NHUNG
MLT

Raindrops
 TÔI CÓ MỘT ĐỜI MƯA
nhạc lời NGHIÊU MINH
tiếng hát KHẮC DŨNG
 
Video clip

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !