[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Nợ !!! Hoa Bằng Lăng
Mar 19 2011 / Bnh An

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nợ !!!

Thân mắc nợ , mang nhiều vô kể

Nên tôi luôn lễ mễ mang theo

Câu yêu thương , nợ thuở ban đầu

Sáu mươi tuổi gần kề chưa nói

Nợ Song Thân, hình hài trao tặng

Tiếng trẻ thơ khóc lúc chào đời

Nợ chị em , có cả bạn bè

Lời an ủi , khi buồn sắp khóc

Nợ cuộc đời , áo mặc cơm ăn

Nợ Thầy Cô , biết bao kiến thức 

Giúp cho tôi , vững bước nên người

Lòng vẫn nguyện nay mai sẽ trả

Bởi làm thân con nợ vui gì !

Nhưng khổ nổi nợ như Chúa Chổm

Rách mồng tơi biết trả làm sao !

Đêm nằm mộng thấy mình trả nợ

Lúc giật mình mới biết đã mơ

Nợ tiền , nợ bạc còn dễ trả

Nợ tình người biết trả sao đây ?

Người có thương , xin cho khất lại

Đến kiếp sau hoàn vốn lẫn lời

    An - Bình 20-3-2011

 

 

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !