[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Nếu ngy mai... Hoa Bằng Lăng
Mar 26 2011 / staff

 

Mời thưởng thức...  

<<<<nghe nhạc trong hình>>>

Broken heart

 

Nếu ngày mai...

 

Nếu ngày mai N không làm thơ...

Ai về dệt nốt mộng ban đầu..

Để hồn theo bóng câu trôi nổi..

Kỷ niệm tan dần trong cơn mơ..

 

Nếu ngày mai không còn nhau nữa..

Một chút nhớ thương, một chút Tình

Cho M ép hết vào trang vở

Một bài thơ của Chuyện chúng mình....

 

DP

 

 
Desiree Thanh Binh

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !