[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


SỰ DỐI TR NGỌT NGO Hoa Bằng Lăng
Mar 31 2011 / Ng Tấn Bnh

 

 

 

 

 

 

 

 

SỰ DỐI TRÁ NGỌT NGÀO /Ngô Tấn Bình

Có phải đời luôn ngọt ngào với con,không Mẹ!

Có phải đời luôn tươi cười với con ,

không Mẹ

Có phải mặt trời luôn mọc hướng đông,

không Mẹ!

Và có phải Mẹ luôn canh giấc ngủ cho con, không Mẹ.

Và tại sao con thấy mặt trời tận chân trời tây,hả Mẹ!

Có phải rằng con bước di sai rồi

Hay là mặt trời mới là sai

Còn con lúc nào cũng đúng

Bởi vì con là con của Mẹ!

Phải rồi

Con lúc nào cũng là ngọc quý của Mẹ!

Mẹ nâng niu và mong muốn từng ngày

 

Có phải đời luôn dối trá với con

Bởi có ai thương con như Mẹ!

Có phải đời luôn phỉnh phờ con

Bởi vì con là con của Mẹ

Có phải đời luôn dối gạt con

Bởi có ai chân tình với con

như Mẹ

Bởi đời

Là sự dối trá đến ngọt ngào

                       Saigon ,cuối 3/2011

                       binhngotan@gmail.com

 

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !