[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


NẾU MỘT NGY Hoa Bằng Lăng
Apr 15 2011 / NgTấnBnh

Có một ngày

 Mặt trời không mọc ở phương đông

 Không lặn ờ phương tây

Nhưng làm gì có một ngày như thế!

Tôi chì nhớ

Có một ngày

Là ngày mẹ tôi đã mất!

Có một ngày

 Mặt trời không mọc ờ phương đông

Không lặn ở phương tây

 Nhưng làm gì có một ngày như thế!

Tôi chỉ nhớ đó là ngày

Mặt trời đã chui xuống biển

 Và đứa bé con đã khóc hòai không nín

Vì thiếu hơi ấm mẹ hiền

Có một ngày

Mặt trời không mọc ở phương đông

 Và không lặn ờ phương tây!                     

Saigon,tháng 4/2011                     

   binhngotan@gmail.com

 

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !