[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


THƯ CHO CON GI Hoa Bằng Lăng
Apr 19 2011 / NgTấnBnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THƯ CHO CON GÁI/NgôTấnBình
Hôm nay lần đầu tiên
Ba biên thư cho con gái rượu của Ba
Vì Ba sợ rằng mai mốt không có dịp
Nên lòng Ba xốn xao và không ngăn được
cảm xúc
Đang tuôn trào
Rằng Ba phải nói với con
Những điều mà sợ sau nầy
Có muốn nói cũng sẽ khó khăn
Vì lúc đó con không còn ở bên Ba nữa
Ba biết rằng
Con rất thương Ba Mẹ
Nhưng cuộc đời
Như giòng suối kia
Trôi mãi cho tới khi ra biển khơi
Mà biển thì mênh mông dường nào!
                         *
                 *               *
Hôm nay lần đầu tiên
Ba biên thư cho con
Đứa con gái rượu Ba
Không phải để gởi đi
Mà Ba muốn viết nó
Như những  dòng nhật ký
Để nhắc nhở mình
Ba vẫn còn  một đứa con gái
Luôn yêu thương Ba
Dẫu mai sau
Con sẽ đi xa
Con sẽ bay
Như cánh chim,con bay không mệt mỏi!
                      *
              *               *
Còn Ba ở Saigon này
Nhưng Ba sẽ không cô đơn
Vì hơi ấm của  con vẫn ở mãi
Trong lòng Ba
Như ánh nắng ban mai
Luôn rực rở và kiêu sa
Như con gái của Ba,đấy nhé!
                        Saigon,tháng 4/2011
                        
binhngotan@gmail.com
 

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !