[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


THNG TƯ SAIGON / NgTấnBnh Hoa Bằng Lăng
Apr 25 2011 / NgTấnBnh

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  THÁNG TƯ SAIGON / NgôTấnBình

Saigon bóng mát lưa thưa
Mưa đan sợi nhỏ cho vừa nhớ thương
Tháng tư nắng tắt lưng đồi
Sao trời cũng không thấy
Cuộc đời vẫn quạnh hiu
                        *
                    *        *
Saigon trời mát liu xiêu
Anh ngồi đếm bóng nắng chiều hắt hiu
Mưa đời nhỏ xuống vai,thôi!
Tháng tư ngồi nhớ biển trời xa xôi
                         *
                    *         *
Con chim vỗ cánh bay rồi
Anh nhìn trời rộng,bóng đời mênh mông
Xa xôi có nhớ tới không?
Chút hương khói cũ,hơi sương thỏang đời
Con chim  vỗ cánh bên trời
Cho anh đếm những sao ngời trên cao!
                            Saigon,4/2011
                            
binhngotan@gmail.com
 

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !