[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Bộ nhớ của phụ nữ Hoa Bằng Lăng
May 29 2011 / Bnh - An

 

 

 

 

 

 

 

  "Bộ Nhớ " Của Phụ Nữ.

Người ta bảo phụ nữ nhớ dai

Thưa rằng, nói đúng chứ chẳng sai

Chuyện thời... Bảo - Đại ghi vào óc

Lâu lâu lại nghĩ , khóc rồi cười

Não người phụ nữ ví ..." bộ nhớ"

Tuổi bảy mươi chạy vẫn còn ngon

Những lời ong bướm ngày xưa ấy

Đã rót vào tai  chẳng thể quên

Trời ban phụ nữ trí nhớ tốt

Tuổi xuân vì thế  chẳng dài lâu !

Bởi nội tâm ôm mãi trong đầu

Cứ lẩn quẩn quay trong tiềm thức

Đôi lúc thấy lòng buồn ray rứt

Chẳng muốn là phụ nữ làm chi !

Đấng nam nhi  hời hợt lơ đãng

Chẳng nhớ , chẳng quên sống vô tư

    Bình - An . SG 28-5-2011

 

 

 

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !