[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Vần thơ Kỷ-Niệm (TH-Saigon) Hoa Bằng Lăng
Jun 04 2011 / staff

 

Vần thơ Kỷ-Niệm

 

[tinhyeu+(16).jpg]

Hôm nao, em  bước nhẹ

Trên đồi cỏ êm

Bên rừng cây Bảo-Lộc

Vui  cùng nắng mai.

 

Hôm nao, em  bước nhẹ

Bên thềm cỏ xanh

Sân trường 

Đầy hoa lá xinh tươi.

 

Hôm nao, em  bước nhẹ

Đường về lưu-xá E

Đôi chân gót nhỏ

Lòng  đầy vấn vương

 

Hôm nay, anh vẫn mơ ..

Bên đồi cỏ non

Đôi chân đã mỏi

Mấy mùa nắng mưa

 

Hôm nay, anh vẫn mơ ..

Bên rừng cây  xanh lá

Con đường lối cũ

Bóng người đã xa.

 

Hôm nay, anh đã biết ..

Tất cả..chỉ còn là kỷ-niệm

Một thời

Áo trắng qua mau.

                                                                                          TH-Saigon

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !