[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


NHƯ CHUYỆN NGY XƯA. Hoa Bằng Lăng
Jun 08 2011 / tudu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHƯ CHUYỆN NGÀY XƯA.  

Tôi biết tìm đâu dáng em xưa,

Chiều qua phố thị thu giao mùa,

Hoàng hôn rụng xuống con đường nhỏ,

Như vội vàng hôn suối tóc mơ.  

Gió cợt đùa hương để ngất ngây,

 Tóc bay theo gío ngỡ như mây,

Tôi nghe ngày chết - tình thành mộng,

Thương bóng em qua phút cuối ngày.  

Như chút duyên tơ tôi biết em,

Mà hương suối tóc vẫn chưa quên,

Những chiều thu muộn về phố thị,

Vẫn nhớ người thương chưa biết tên .  

Tôi biết tìm đâu dáng ai quen,

Mùi hương suối tóc để đêm đêm,

Đem tơ vương kết cho thành mộng,

Như chuyện ngày xưa tôi biết em.

 

 

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !