[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


TRĂM NĂM CN MỘT BNG HNH . Hoa Bằng Lăng
Jun 11 2011 / tudu

 

 

 

 

 

 

 

TRĂM NĂM CÒN MỘT BÓNG HÌNH .
 


Rồi thôi tôi hết quen em ,
Những loài hoa quí hẵn nhiên khó trồng ,
Dương Quí Phi - Đường Minh Hoàng ,
Bao nhiêu thục nữ , mấy trang diễm tình ,
Thôi thì xin giữ cho mình ,
Trăm năm còn một bóng hình trong mơ .
 

 

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !