[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


VẤN & ĐP Hoa Bằng Lăng
Jul 06 2011 / Phng Quốc Việt

 

 

 

 

 

 

            VẤN
Em ra đi bỏ lại mùa đông
Bỏ cả quê hương lẫn tình nồng
Đông về ngơ ngác,anh sầu nhớ
Lạnh giá tâm hồn anh biết không?

               ĐÁP
Em đi sao quên được mùa đông!
Yêu lắm quê hương,mối tình nồng
Đất khách,quê người mang nỗi nhớ
Mong đợi ngày về,anh biềt không!
                      Saigon,2011
                  PhùngQuốcViệt
 

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !