[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Tm tnh v kỷ niệm


Anh Nguyễn-Văn-Pht MS 67-70 vừa qua đời. Tm tnh v kỷ niệm
Sep 01 2011 / staffĐược tin người bạn cùng lớp
là anh NGUYỄN-VĂN-PHÁT
MS 67-70
vừa từ trần ngày 30-8-2011
tại Paris.
Vô cùng thương tiếc bạn.
Xin thành thật chia buồn
cùng gia-đình anh Phát.

Phạm-Hiếu

 

Xem : Tm tnh v kỷ niệm 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !