[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Tm tnh v kỷ niệm


Tưởng nhớ bạn hiền Qu Hoan Tm tnh v kỷ niệm
Dec 09 2013 / Tưởng nhớ bạn hiền Qu Hoan/Ng Tấn Bnh

Tưởng nhớ bạn hiền Quý Hoan/Ngô Tấn Bình

Vào khoảng thời gian 1963 đến 1965,tôi theo ba Tư lên Pleiku lập nghiệp,còn tôi thì chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là đi học,trường tôi học là ngôi trường Nam tiểu học Pleiku,tôi còn nhớ là lớp tôi học hồi đó là lớp ba,và bạn bè hồi đó cho tới bây giờ tôi không còn nhớ lắm,nếu không muốn nói là quên tuốt.
Vậy mà hơn 50 năm sau,thằng bạn nó gặp tôi ở cái đất Sai gon này,nó lại khơi dậy cái đầu óc tối tăm của tôi rằng hai thằng học chung trường chung lớp ,mày còn nhớ không!Phải đáng lý tao quên rồi,cũng tại mày nên tao phải nhớ,chứ sao bây giờ!
Ngôi trường tiểu học rất mát nhờ bóng cây nhiều, hai thằng học chung trường hết bậc tiểu học,tôi lên trường Trung học Pleiku trên con dốc dài và cao; còn thằng bạn Quý Hoan thì nó đi đâu tôi cũng không biết,cho đến sau sau này mới biết hắn về Minh Đức.
Hai thằng lạc nhau cỡ 50 chục năm rồi mới gặp nhau ở đất Sai gon.
Đời "sắc sắc không không" y như nhà Phật đã nói!
Gặp nhau chưa được 5 năm.
Lại chia tay!
Giờ thì người đời họ nói là vĩnh biệt!
Vĩnh biệt bạn Quý Hoan!
Đời "sắc sắc không không" bạn ạ!
      
Sai gon,11/2013

 

 

Xem : Tm tnh v kỷ niệm 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !