[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Tm tnh v kỷ niệm


Tm tnh v kỷ niệm
Oct 18 2014 /

                           THÔNG BÁO

         Họp mặt Khóa Cao Đẳng Sư Phạm: NÔNG-LÂM-SÚC. SaiGon.

 

         Ban Liên Lạc  (tạm thời) trân trọng thông báo:

 

   Kính mời:- Quí Thầy, Cô dạy chuyên môn và các môn Phổ Thông.

          -Cùng toàn thể anh, Chị, em các khóa 1 đến khóa 7 của Khóa CĐSP/ N.L.S /. Về  họp mặt sau nhiều năm tạm biệt ngành Giáo Dục Nông Lâm Súc mà chúng ta đã chọn cho cuộc sống sau nầy.

  Tuy nhiên…, Thầy, Cô, đồng môn, đã chia tay cho đến ngày hôm nay chưa có dịp gặp lại đông đủ.

  Nay Ban Liên Lạc (tạm thời) mong quí Thầy, Cô, cùng tất cả giáo sinh theo học từ Khóa 1 đến khóa 7,  hảy sắp xếp thì gian quí báu về dự họp mặt “Lần thứ 2” cho thật đông đủ.

-Ngày họp mặt: Ngày 7 tháng 12 năm 2014  từ 9g (Chủ Nhựt)

-Địa điểm: tại Nhà Hàng ĐOÀN VIÊN  số 6, đường Huyền Trân Công Chúa, Phường Bến Thành, Quận Nhứt, TP HCM, đt; 083.933.0004 ( Phía sau dinh Độc Lập “Thống Nhứt”, kế sân Tao Đàn)

-Chương Trình họp (tạm thời):

            - Bầu mới lại Ban Liên Lạc toàn khóa.

            - Định hướng hoạt động của BLL

        - Mạn đàm ý nghĩa ngày họp mặt.

            - Giao lưu Thầy, Cô và giáo sinh các khóa

            - Lập danh sách, địa chỉ toàn khóa

            - Linh tinh nếu có.

            - Liên hoan (tự túc?) góp ý sau

                  Thông Báo nầy xin thay“Thư Mời”.

(Kính nhờ quí đồng môn chuyễn tiếp, nhắn tin phổ biến rộng rãi đến các bạn cùng khóa không có điều kiện xem trên diễn đàn).

      Trân trọng kính mời.

T/M BLL (tạm thời) -TB. anh Trần Hửu Nghiệp/ CT (K2) Đt: 0120.8797880.

                   -PB: anh Ngô Xuân Biên /BL (K3) đt: 0913.704.424 email: ngoxuanbien@ymail.com

                    - : Anh Nguyễn Thạch /Huế (K2) dt 0914.061.362 email: thachphuong35748@yahoo.com

                    -: Anh Võ thanh Nghi /CT (K2) đt: 0913.987.867 email: vothanhnghiag@yahoo.com.vn

 Nhà tài trợ:- Anh Bùi Châu Dương /BL (K2) đt: 0903.854.845

                   - Anh Nguyễn văn Nhơn/CT (K2) dt: 0918.221.027

                           THÔNG BÁO

         Họp mặt Khóa Cao Đẳng Sư Phạm: NÔNG-LÂM-SÚC. SaiGon.

 

         Ban Liên Lạc  (tạm thời) trân trọng thông báo:

 

   Kính mời:- Quí Thầy, Cô dạy chuyên môn và các môn Phổ Thông.

          -Cùng toàn thể anh, Chị, em các khóa 1 đến khóa 7 của Khóa CĐSP/ N.L.S /. Về  họp mặt sau nhiều năm tạm biệt ngành Giáo Dục Nông Lâm Súc mà chúng ta đã chọn cho cuộc sống sau nầy.

  Tuy nhiên…, Thầy, Cô, đồng môn, đã chia tay cho đến ngày hôm nay chưa có dịp gặp lại đông đủ.

  Nay Ban Liên Lạc (tạm thời) mong quí Thầy, Cô, cùng tất cả giáo sinh theo học từ Khóa 1 đến khóa 7,  hảy sắp xếp thì gian quí báu về dự họp mặt “Lần thứ 2” cho thật đông đủ.

-Ngày họp mặt: Ngày 7 tháng 12 năm 2014  từ 9g (Chủ Nhựt)

-Địa điểm: tại Nhà Hàng ĐOÀN VIÊN  số 6, đường Huyền Trân Công Chúa, Phường Bến Thành, Quận Nhứt, TP HCM, đt; 083.933.0004 ( Phía sau dinh Độc Lập “Thống Nhứt”, kế sân Tao Đàn)

-Chương Trình họp (tạm thời):

            - Bầu mới lại Ban Liên Lạc toàn khóa.

            - Định hướng hoạt động của BLL

        - Mạn đàm ý nghĩa ngày họp mặt.

            - Giao lưu Thầy, Cô và giáo sinh các khóa

            - Lập danh sách, địa chỉ toàn khóa

            - Linh tinh nếu có.

            - Liên hoan (tự túc?) góp ý sau

                  Thông Báo nầy xin thay“Thư Mời”.

(Kính nhờ quí đồng môn chuyễn tiếp, nhắn tin phổ biến rộng rãi đến các bạn cùng khóa không có điều kiện xem trên diễn đàn).

      Trân trọng kính mời.

T/M BLL (tạm thời) -TB. anh Trần Hửu Nghiệp/ CT (K2) Đt: 0120.8797880.

                   -PB: anh Ngô Xuân Biên /BL (K3) đt: 0913.704.424 email: ngoxuanbien@ymail.com

                    - : Anh Nguyễn Thạch /Huế (K2) dt 0914.061.362 email: thachphuong35748@yahoo.com

                    -: Anh Võ thanh Nghi /CT (K2) đt: 0913.987.867 email: vothanhnghiag@yahoo.com.vn

 Nhà tài trợ:- Anh Bùi Châu Dương /BL (K2) đt: 0903.854.845

                   - Anh Nguyễn văn Nhơn/CT (K2) dt: 0918.221.027

                           THÔNG BÁO

         Họp mặt Khóa Cao Đẳng Sư Phạm: NÔNG-LÂM-SÚC. SaiGon.

 

         Ban Liên Lạc  (tạm thời) trân trọng thông báo:

 

   Kính mời:- Quí Thầy, Cô dạy chuyên môn và các môn Phổ Thông.

          -Cùng toàn thể anh, Chị, em các khóa 1 đến khóa 7 của Khóa CĐSP/ N.L.S /. Về  họp mặt sau nhiều năm tạm biệt ngành Giáo Dục Nông Lâm Súc mà chúng ta đã chọn cho cuộc sống sau nầy.

  Tuy nhiên…, Thầy, Cô, đồng môn, đã chia tay cho đến ngày hôm nay chưa có dịp gặp lại đông đủ.

  Nay Ban Liên Lạc (tạm thời) mong quí Thầy, Cô, cùng tất cả giáo sinh theo học từ Khóa 1 đến khóa 7,  hảy sắp xếp thì gian quí báu về dự họp mặt “Lần thứ 2” cho thật đông đủ.

-Ngày họp mặt: Ngày 7 tháng 12 năm 2014  từ 9g (Chủ Nhựt)

-Địa điểm: tại Nhà Hàng ĐOÀN VIÊN  số 6, đường Huyền Trân Công Chúa, Phường Bến Thành, Quận Nhứt, TP HCM, đt; 083.933.0004 ( Phía sau dinh Độc Lập “Thống Nhứt”, kế sân Tao Đàn)

-Chương Trình họp (tạm thời):

            - Bầu mới lại Ban Liên Lạc toàn khóa.

            - Định hướng hoạt động của BLL

        - Mạn đàm ý nghĩa ngày họp mặt.

            - Giao lưu Thầy, Cô và giáo sinh các khóa

            - Lập danh sách, địa chỉ toàn khóa

            - Linh tinh nếu có.

            - Liên hoan (tự túc?) góp ý sau

                  Thông Báo nầy xin thay“Thư Mời”.

(Kính nhờ quí đồng môn chuyễn tiếp, nhắn tin phổ biến rộng rãi đến các bạn cùng khóa không có điều kiện xem trên diễn đàn).

      Trân trọng kính mời.

T/M BLL (tạm thời) -TB. anh Trần Hửu Nghiệp/ CT (K2) Đt: 0120.8797880.

                   -PB: anh Ngô Xuân Biên /BL (K3) đt: 0913.704.424 email: ngoxuanbien@ymail.com

                    - : Anh Nguyễn Thạch /Huế (K2) dt 0914.061.362 email: thachphuong35748@yahoo.com

                    -: Anh Võ thanh Nghi /CT (K2) đt: 0913.987.867 email: vothanhnghiag@yahoo.com.vn

 Nhà tài trợ:- Anh Bùi Châu Dương /BL (K2) đt: 0903.854.845

                   - Anh Nguyễn văn Nhơn/CT (K2) dt: 0918.221.027

 

Xem : Tm tnh v kỷ niệm 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !