[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban Điều hành
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-T́m bạn cũ
H́nh ảnh
Cập nhật danh sách
Vui buồn NLS
NLS Viết và Đọc
Trang Nhà


Ngày
 

::Tâm t́nh và kỷ niệm


Ky-niem 3 nam "Trang-nha NLSBaoLoc.Com " Tâm t́nh và kỷ niệm
Oct 11 2006 / baoloc

 

  Kỷ-niệm 3 năm

      thành-lập
 
" trang-nhà NLSBaoLoc.com "                  
 
 
*Thu có về nơi ấy!
Để nghe gió âu yếm hàng cây
Thu có về nơi ấy!
Để nghe lá heo hắt buồn lay
 

Vào thời điểm này,3 năm về trước
trang-nhà NLSBaoLoc.Com được h́nh-thành..
 
Kể từ ngày có trang-nhà,nhip-cầu NLS/BL
khắp năm châu đă đến với nhau thật gần ,
không c̣n có ǵ để ngăn-cách nữa..
 
Chỉ cần click một cái là..
trang-nhà NLSBaoLoc.com
hiện ra  trong giây phút..
 
Chúng-ta đă t́m gặp lại được rất nhiều
"h́nh bóng-xưa" mà có lúc,tưởng như đă mất.
 
Cũng nhờ có trang-nhà,
nơi giữ vai-tṛ truyền-thông trong tất cả
các sinh-hoạt NLS/BL đó đây, mà Đại-Hội
NLS/Hải-Ngoại đă 3 lần thành-công vẻ-vang..
 
" từ ngày có anh về,
  t́nh ḿnh đẹp tựa ánh-trăng thề..
 
Tuy-nhiên,3 năm nh́n lại,
 
-hầu như các bạn thành-công trong nổ-lực
tổ-chức Đại-Hội..(mỗi năm một lần)
 
-nhưng tầm mức quan-trọng của trang-nhà
là phục-vụ các bạn từng giây,
trong 365 ngày
trên trang-nhà NLSBaoLoc.com
 
chưa được các bạn thực-sự để-ư
và hăng-hái tham-gia,
 
Ngoài những đóng-góp đáng kể
về bài-vở của một vài người quen thuộc..
Trang-nhà vẫn luôn giữ vẻ cô-đơn,khiêm-nhường..
 
Ước mong,trong những
ngày tới được các bạn  tiếp tay
làm cho trang nhà thêm đa-dạng và  phong-phú hơn..
 
 
*Giữa thu vàng, bên đồi sim trái chín
Một ḿnh ta ngồi khóc tuổi thơ rơi ? (1)
 
Các bạn ta ơi,
Vào cùng viết với nhau đi chứ..

 
Mâylangthang.
(1) Vũ-Đức Sao-Biển

Xem : Tâm t́nh và kỷ niệm 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nông Lâm Súc Bảo Lộc -


Gia dinh Nông Lâm Súc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nút "like" duới đây để ủng hộ NLS Bảo Lộc !