[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Tm tnh v kỷ niệm


Thu ve Tm tnh v kỷ niệm
Oct 11 2006 / baoloc

 

                        THU VỀ

           Thu  về  tiễn  hạ  đi  qua

           Heo  may  nh  nhẹ  phương  xa  trở  về

           Đu  cn  Phượng - Vĩ  anh  m

           Gt  son  thấp  thong  bn  lề  bng  ai

           Cn  đu  một  mối  tnh  say

            Một  mnh  ấp  ủ  đm  ngy  nhớ  nhung

            Nắng  thu  rạo  rực  tnh  chung

            Hong - Hoa  trải  l  bng  khung  đn  chờ

            Gt  hồng  lạc  bước  bến  mơ

            Bng  ai  thấp  thong  bn  bờ  Đổ - Mai

            Trăng  thu  soi  bng  hnh  ai

            Cho  ta  thưỡng  thức  men  say  với  hnh

             Thu  về  giọt  nắng  lung  linh

             Sưởi  cho  ấm  lại  cht  tnh  thuở  xưa 

                            N -T- D

Xem : Tm tnh v kỷ niệm 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !