[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Tm tnh v kỷ niệm


Tho gui Ban Dieu Hanh Hoi NLSBL Tm tnh v kỷ niệm
Jan 31 2008 / baoloc

Xin gỏi dến ban diều hanh hoi chsnls Bao Loc de dang tai cam nghi cua toi,

 Ti th chũ nghi vung về, viết vản thi chac chn la hang chot, kiến thuc về computer thi lai khng c hang, ai khng thch th c việc bịt tai bịt mảt lại. Toi viet dể mong hai trang nh dảng tải cho qu anh chi em dồng mn biet qua y nghi cua toi ve nhung viec d qua tu dai hoi 2 den bay gio! Toi thanh that cam on hai trang nha nhieu lam.

 Ti va dọc bi viết của Nguyen Viet Thang trn trang nha.net lam ti nh lại chuyện d xảy ra vo dại hội 3 khi c học tr L Lọi hay Cộng Ha g d  (xin nhc sỏ về chuyện cũ) hay ni một cch ngng cuồng l c thủ qũy của hội nls Bảo Lộc Trần Thị Kim Anh to tiếng vi dồng m nls Bảo Lộc vi họ ủng hộ t, qu vị nn biết một diều l restaurant charged một phần an hm l 17 dollars, họ d ủng hộ ty theo lng hảo tm plus tip ( theo ghi chu của thủ mỏ ). To me thats enough for his share. My opinion ngủi dồng mn ny d biet trch nhiệm* c nhn của họ khi dến chung vui, họp mat vo dm dai hi kỳ 3. Cũng vo dm dại hội kỳ 3 tại restaurant v ngy hậu dại hội kỳ 3 tại sn nh Nguyen Duc Trang (luc chup hinh luu niem) cua một vị trong ban di hnh hội, sau d lại xảy ra bỏi một vị cố vấn bn trong nh của Nguyen Duc Trang, d c nhũng lỏi ni rất khiếm nh, vu khống vi ngủi cao nin, khi mọi ngủi dang da gin. Lối da gin của thi thỏ ấu,lối da gin của thi nhất quỉ nh ma, th ba học tr, phải ni l lối da gin của nhũng ngủi phi nam d một thi l học tr của ngi trủng chng ta, sụ ngy thỏ ngy no d trỏ lại vi họ lc vui da khi m quanh họ ton l anh chị em nls Bảo Lộc.  

Lai xay ra o dai hoi 4 tai San Jos thi ti khng tham dủ, ti khng dm bn vo cho du ti d nghe kể rất nhiều vi ngy sau d, ti dủỏc biết c nguo d tuyn bố l sẽ c hanh dng ấy, nghi l d c plan. Dng hay sai th nị vụ tủ hieu.

 L do d thuc dẩy ti vit l thủ ny. Nếu ti cũng nỏ?i nng ln nhủ vi cố vấn, cũng nổi nng giống nhủ vị diều hnh trong kỳ dại hi 3 tại restaurant v tại nh cuả Nguyễn D. Trang  rồi một lần nủa nếu ti khng tụ chủ dủọc nhủ qu vị vo ngy dại hội 4 thi c lẽ vấn dề m ti gp y khoảng 3-4 thang sau ngy dại hội 3 n sẽ c ga trị va si dộng hỏn nhiềụ. Qi vị no d c nhũng lỏ vản th bỉ gỏi cho ti qua e mail hy nh lai xem k? cả lỏ vản viết chế diễu chồng ti tt nguyền! Thu?a qu vị :

Toi co phai loai nguoi nong nay, khong tu chu lay minh hay khong? Ti d suy nghĩ dến 3-4 thng rồi mi gp của ti cho ban diều hnh HCHSNLS Bao Loc, only

 Nguyễn Triu Lủỏng sent e mail cho ti rng: dấy l chuyện ring tủ của ti v c Kim Anh Việc của hội củụ HSNLS Bao Loc ch sao lại l vic cua ti v Kim Anh, thật buồn củi!

Ti xin ni cho r rng giủa ti v c Kim Anh ( ngủỏ học tr L Lọi hay Cộng Ha ny khng c sủ lin h no cả, ti khng quen biết, ti khng l bạn b g ht (no relationship at all) lm sao lại c thẻ l chuyện ring tủ giũa ti v c ta dủọc. Lần dầu tin ti trng thấy c ta la lần c ta di theo mot nhom bạn NLS Bao Loc mang bnh hoa dến phng dm ma chị ruột của ti v qua ngy hm sau khi ti k check ủng hộ vo của th c ta noi vi ti rng c ta phải mủọn tiền cua anh Nguyn Hung Thai dể trả cho tim hoa, th ti d trả lại cho c ta ngay $50.00 ti khng cần hỏi bao nhiủ? Mac d ti d t ch khng nhận hoa qua phone vo buỏi sng hm y!  Nguyen Trieu Luong sent mot e mail cho ti rang ban dieu hanh lam viec team work nn cc bạn d nhận thy ci team work ny rồi d! C dng l ản cỏm nh vc ng voi hay khng thi dể ngủi dọc suy nghĩ. C nhiều ngủi d bỏ cả tiền của cho hội, m quỹ cuả hội th cng ngy cng it di, ngủi tham du th rất dng ln dến khoảng 200 ngủỏ theo thong bo của trang nh .net v d dủỏc bn v vo $35. Một lần nũa ản cỏm nh vc ng voi c dng khng th bạn dọc hy lm một bi ton nhn th sẽ c dp số!

Thi buỉ ny m ti cn nghe ni rng b chủ tic.h hoi chsnls Bao Loc tuyn bố khng ngại public v khng ngại dủ luận, khng biết diều ti nghe dủọc c thật khng? Chc v thế m ngn quỹ của hi do ng nh bo co d khng lm moi ngủỏi hi lng cht no!

Ban diều hnh hội chsnls Bao Loc theo ti nghĩ khng c quyền cấm doan nguoi tham gia, ngoại tr la kẻ ph hoại, trủỏng họp ny phải c bản`g chủng, khng thể quyt dịnh bỏi qui vi trong ban di hanh dủỏc, v c th? L sỏ? mất quyền lỏi ring tủ m qui vị quyết dịnh một cch dộc ti.

Hội nls Bao Loc khng phải l một bảng, dảng! Thch th dến khng thich th dủ`ng dến, nhủ thế nghi ly g? Co khc g no cu: Co mỏ th chọ cũng dng, thiếu mọ th chọ cũng chảng bỏ khng bui no v c khc g cu: C c th chọ cũng dng, c di lấy chồng th chọ vẫn vui .. Nếu thế th cuối cng chỉ cn laị nhủn~g nguo theo voi hit b mi thi hay sao? Chỉ cn lại nhũng ngủỏ vui du chầu dấy hay sao? Du cn nhũng ngủỏ quan tm dến hội nu!

Mi ngy no ti dủọc nghe lỏ giỏ thiu oang oang cua Nguyen Trieu Luong trn khn di gọi Dồng Anh la Queen, Queen, Queen, cung nhũng li ca tung cng cn cuả Dong Anh, thế m by giỏ qu vị xu sụ nhu thế co nn khng? Giu ti v DA cũng d c lần va chạm nhủnh khng v thế m ti huỷ diệt di sủ thật, khng v thế m ti huỷ diet di lẽ phải.

 Nếu bạn NT Luong lập trang web free nhu Dong Anh, dung tiền ring cuả bạn cho dồng mn nls nhủ Dong Anh thi ti khng ni g du, nhủng bạn lại using tin quỹ cuả hi dể chi phi th thật l ph phạm cho ngn quỹ cuả hị! Bạn quả thật d khng bit diều hnh hi rồi dấỵ! Dng tiếc thay v dy l hnh thc khỏi sủ sụ chia rẽ , lấy ngn quỹ của hội th dễ dng gieo mầm chia rẽ!

Ngn quỹ ring cuả gia dinh bạn, ti hỏi bạn một cu, bạn c bản`g lng cho c hng xm use debit card cua bạn khng? Bạn c bản`g lng direct deposit salary check cua ban vao account cua c hng xm khng? Một diều dạc biệt l c hang xm ny d khng dủ diu kiện d? bạn cho vo nh bạn ( Coi lai ban noi quy cua hoi! ) Phai c diều g b n? Trong vấn dề ny ???????

Mt khi minh lầm lĩ, mi`nh di xung tị taị church, minh phải biết ản nản. hối lĩ th minh mỏi duoc tha tị d l ngủỏ cng giao. Ngủỏ theo dao Phat khi tung kinh sm hối th cũng phải biết an nan, hối lĩ th tị của minh mi dủỏc tiu tr, huống chi vi nguoi pham tuc, c mỏ miệng xin lĩ rồi laị du vo dấy nguo nghe ai chiụ dủọc. Con c hạng ngủi khi xin xỏ nguo ta thi ngot ngao, chị chị, em em d chi? vi dồng bạc, khi nguo ta hoỉ một vấn dề g chi? l một cu trả li khng tốn km lấy một cent, th hạng nguo ny ignored.

 Tm lại, chuyện no dộng trong vi tuần qua, vẫn chủa dủọc trả li, dấy l ngn quỹ của hội v sụ khiếm nh  

Bản tnh ti rất kin nhẫn, một khi ti bit l ti dng th ti rt l thi, ti sẽ dai nhu diả vậy. Le Thi Nhai

Xem : Tm tnh v kỷ niệm 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !