[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban Điều hành
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-T́m bạn cũ
H́nh ảnh
Cập nhật danh sách
Vui buồn NLS
NLS Viết và Đọc
Trang Nhà


Ngày
 

::Tâm t́nh và kỷ niệm


Ḷng Tin Tâm t́nh và kỷ niệm
Feb 11 2008 / baoloc

Điều đáng sợ nhất nơi con người hôm nay là Sư Đánh Mất Niềm Tin, nơi Sư Thiện Hảo của ngụi khác . Có những ngụi thề không cho ai vay mượn tiền ,chỉ v́ họ đă từng bị ai đó mượn tiền rồi không trả. Có những ngườ́ đă một lần Quư Mến , Kính Trọng anh em để rồi chính những anh em đó  làm những điều Tồi Tệ,  Chụp Mũ, Phỉ Báng, Chữi Ruả ,Thô Bạo, Hung Tơn trong lúc Tỉnh Táo cũng như trong lúc Say Sưa rồi lại Chối Căi.
C̣n ǵ buồn hơn khi phải sống trong t́nh trang Biết Được sự Thiện Hảo của người khác và chán năn v́ " Nhân T́nh Thế Thái" . Nhưng thế vẫn c̣n có nhiều người luôn luôn nói đến việc “Quên đi, cùng nhau cộng tác,hướng về tương lai” khi chính những người đó, tự biết ḿnh là những Kẻ Lừa Lọc , hay là những Kẻ Đă Bị Lừa Lọc, và đau ḷng nhất là những kẻ biết ḿnh Đă và Đang bi Lừa Lọc nhưng v́ những từ ngữ   Ngon Ngọt có Phần Mơ Hồ nào đó, đă làm cho Tâm của chính họ không biết đâu là Nẻo Chính ,đâu là Đường Tà. Nhưng không v́ đó mà tôi, Vơ Đũa Cả Nắm, tôi cũng xin Cám Ơn những bài viết với Ḷng Thành của những quư vị, luôn kêu gọi Hợp Tác. Nhưng làm sao có thể Hợp Tác với những con người Mồm nói là Đoàn Kết, nhưng trong Bụng th́ đầy Căm Thù. Nhưng xin nhắc cùng Quư vị đến Cuối Cuộc Đời  ( Luật Nhân Quả)  v́ những hành vi Gian Dối, Xấu Xa, và Độc Ác cua kẻ đó, cũng sẽ bị phát hiện, có thể là không ai phát hiện ra, nhưng cái phát hiện của chính ḿnh mới là Sự Đau Khổ, v́ lúc bấy giờ đă ra đi và mang tội của những ǵ ḿnh đă làm, th́ chỉ có chính ḿnh Phài Gánh Chịu .
Xin kết luận bằng vài câu nói của Dân Gian.

Nói th́ ai cũng nói hay

Làm thời mới thấy khó khăn lắm người

Vui chơi t́m kẻ đáng chơi

C̣n người lừa lọc cho tiền cũng quên

Hôm nay lừa lọc thân t́nh

Ngày mai đi khuất, một ḿnh trả vay.

Kim B́nh CN

 

Xem : Tâm t́nh và kỷ niệm 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nông Lâm Súc Bảo Lộc -


Gia dinh Nông Lâm Súc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nút "like" duới đây để ủng hộ NLS Bảo Lộc !