[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban Điều hành
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-T́m bạn cũ
H́nh ảnh
Cập nhật danh sách
Vui buồn NLS
NLS Viết và Đọc
Trang Nhà


Ngày
 

::Tâm t́nh và kỷ niệm


Chữ Say Trong Cuộc Đời Tâm t́nh và kỷ niệm
Apr 13 2008 / baoloc

 

Đôi Lời Phi Lộ: Vào Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc chấm Net, có hai bài viết mới, viết thật là hay, bài nào cũng muốn diễn đạt ư tưởng của ḿnh về Hoa, nhưng không biết là hai tác giả có thật ư về Hoa hay là chủ đích giới thiệu đến đoc giả  “ Người Say”.Làm tôi nhớ lại  bài viết của “ Người Say” trong Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc chấm Net, với những lời Nhục Mạ Đồng Môn, trong khi  Đồng Môn Không Thèm Đôi Co, Không Thèm Giải Thích, chỉ v́ Quá Kinh Bỉ Tư Cách của “Người Say”. V́ Nực Cười cho Cái Thói Đời Đê Tiện của Bực Đàn Anh,

Cuộc đời có ngă có nghiêng

Có qua Biến Cố biết người biết ta

Nhưng sao sống đáng kiếp người

Đừng nên dối trá, cúi đầu tủi thân

nên tôi đă làm bài thơ Con Cóc này .

Chữ Say Trong Cuộc Đời

Dám ăn, dám nói ,dám làm

Cây ngay đứng vững, cho dù cơn giông

Một ḷng, trung tín, thân tin

Đừng v́ men rượu, nói rồi chối nhăng

Nói nhăng ,nói cuội, sướng mồm

Để rồi Xin Lỗi, bởi v́ Men Say (Nhục Vợ, Khinh Thày)

Rượu cay, nào cấm, ai Say

Nhưng đừng lợi dụng, chữ Say làm càn

Làm càn, nhận tội ,ḿnh làm

Chứ sao chối măi ,tưởng người đều ngu

Mọi người, không phải ,là ngu

Chỉ v́ thương hại, cho thằng bạn Say

Cuối đời, nhắm mắt, xuôi tay

Ngay trên  phần mộ, ghi Say tên ḿnh

Thế mà, lắm  kẻ ,chơi Say

Xin Hàn Lâm Viện, vinh danh bạn ḿnh

Hội đồng, đành xét , công Say

Huân chương ban thưởng “Thằng Này Chết Say”

Danh thơm, thiện nguyện, không tṛn

Để người qua Mộ, nh́n nhau mà cười.

NTT (NLS Blao)

Xem : Tâm t́nh và kỷ niệm 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nông Lâm Súc Bảo Lộc -


Gia dinh Nông Lâm Súc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nút "like" duới đây để ủng hộ NLS Bảo Lộc !