[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban Điều hành
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-T́m bạn cũ
H́nh ảnh
Cập nhật danh sách
Vui buồn NLS
NLS Viết và Đọc
Trang Nhà


Ngày
 

::Tâm t́nh và kỷ niệm


Bốn Mươi Chín Ngày Bạn Mất Tâm t́nh và kỷ niệm
Apr 15 2008 / staff

 Viết Nhân Bốn Mươi Chín Ngày Bạn Mất

 

 

 

 

 

 

 

Di ảnh Anh trước cây nhang cháy

Khói mờ bay cảnh trí lặng trang

Bốn mươi chín ngày đă đi qua

Anh đă nằm yên tṛng ḷng đất

Các bạn đến viếng Anh hôm nay

Mà nghe ḷng sao thật vấn vương

Vẫn biết nghĩa tử là nghĩa tận

Thế nhưng ḷng sao vẫn thấy nao nao

Trang nhà nlsbaoloc.com và bạn hữu

Tháng 4, 2008

 

 

 

Xem : Tâm t́nh và kỷ niệm 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nông Lâm Súc Bảo Lộc -


Gia dinh Nông Lâm Súc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nút "like" duới đây để ủng hộ NLS Bảo Lộc !