[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Tm tnh v kỷ niệm


Ngy Trở Về Tm tnh v kỷ niệm
Apr 21 2008 / baoloc

Ngy trỏ về

Muốn viết g th cũng khng thể qun li cm ỏn dến trang nh NLSBAOLOC.com, chnh nh trang nh NLSBAOLOC.com m lần ny về Viet Nam chng ti tm gạp dủọc rất nhiều bạn hũu.

Khi dến B Riạ, thnh phố dầu tin chng ti muốn di thảm vi ngủi quen cuả chuyến về Viet Nam lần ny boỉ n l thnh phố cuối cng ti lm việc trủỏc khi Si Gn dổi tn v cũng l thnh phố ti d phải di học tập cải tạo. Một trong số nhũng ngủi ti d gạp l chị Phan Thị Hủng, canh nng 68 v gia dinh chị, khi gạp chị th em gi chị goị phone cho bạn Nguyễn Viết Dnh, bạn cng lp vi chng ti, thế rồi Dnh gọi cho Dinh Vản Phong

th dủọc tin buồn Phong, một ngủi bạn chung lp v cũng lm cng ty Nng Nghiệp vi ti tại Phủc Tuy d qua di dủọc hỏn một thng!

Nguyễn Viết Dnh ni vi chng ti: Khi Phong cn sống, Phong khng muốn bạn b dến nh, nếu muốn gạp th phone cho nhau rồi dến qun caf gạp nhau! Thế nn chng ti khng dm ngỏ nh Dnh dủa dến chia buồn cng gia din`h Phong m chỉ goị phone noi chuyện hỏi thảm v chia buồn cng vi chị H Kim Nhn..Dinh Vản Phong, bạn hy ngủ yn .D gần 3:00 chiều nn tất cả chng ti gồm chị Phan Thị Hủng, chị Dủỏng Thị Cc, bạn Nguyễn Viết Dnh v vọ chồng ti phải lo cho ca bao tủ. Lẽ ra chng ti di thảng Vũng Tu chỏi vi ba ngy, tin buồn Dinh Vản Phong qua di d lm chng ti trỏ về Si Gn cng ngy hm ấy.

Ba lần về Viet Nam trủỏc dy chng ti chỉ di thủỏng lm nhũng danh lam thang cảnh tri dất d ban cho nuoc Việt chng ta. Lần ny phải ni l khng dủ th gi gạp bạn b. Viết dến dy ti cũng khng qun cm ỏn v xin lỗi cc bạn d c li mi chng ti dến nh chỏi m chng ti chủa dến v khng dủ th gi mong cc bạn thng cảm v tuị ny cn bận di uỷ lạo vi ngủỏ bạn dồng mn v xin ha sẽ dến vo dịp khc. Tuổi chng minh sp hủu tr rồi, tha hồ m, cn biết bao nhiu dip nũa cc bạn ạ.

Nhn tiện dy ti cũng c li cm ỏn tất cả cc bạn cng phu nhn họac phu qun d khoản di chng ti tại nh, d nghnh dn chng ti tại phng tr ATB, d tiếp di chng ti tại cc nh hng, thnh thật cm ỏn cc bạn d dnh cho anh Xuyn v ti qa nhiều giy pht nồng nn cuả tnh bạn, sụ nồng ấm t men rủỏụ của nhũng chai Saint Sulpice, Chateau Cabernet Sauvignon Produce of france m ti mang dến cho dm chia tay tại nh hang 9 cua  m tất cả cc bạn dều khen rủỏụ ngon qua, cũng khng sao snh bản`g. Ti cũng khng qun cm ỏn tất cả cc bạn d hủỏng ng li mi của chng ti cho nhũng bũa tiệc tại B Riạ, cũng nhủ Si Gn tại Mộc L Tụ Trọng, tại  CALI L Thnh Tn, taị Trung Nguyn Diamond plaza, tại HIGHLAND L Thnh Tn, tại Huế L Vản Sỹ, v tai 9 cua L Ng Ct cũng nhủ tại Bảo Lộc v D Lạt. Cm on bạn Phạm Thi Hủỏng va hai bạn Kim Anh & Nghi v một ng, ba b m chng ti khng dủỏc quyền ngủ hotel, sẽ nh mi cu ni ny dể lm kỷ nim. Chng ti quay lại Vũng Tu vi ngy sau d, chiều ngy th nh, một c phone vang ln sụ dối thoại bt dầu, một ngủi bạn học ngoại tr học cng lp vi chng ti vẫn sinh sống tại Bảo Lộc dủỏc tin chng ti về VN vội v mi chng ti dến nh chỏi rồi cng nhau di thảm trrủng một thể. Thế rồi HTD muốn thp tng cng vỏi chng ti, ti ni: Khng c g trỏ ngại, my muốn di th cng di, cng vui. HTD noi: Tao dến khch sạn thảm my ngay dủọc khng?

Ti trả li:Dủỏc, nhủng phải ch v tui tao dang tạm tr tại khck sạn Thy Vn, bi sau Vũng tu.. Song song cng lc tui tao c một phng tại khch sạn Hong Ngọc, ỏ Si Gn v c hai ci suit cases ln nn cần phải giũ một phng dể hnh l ỏ d cho tiện, ch tao về Si Gn rồi mnh sẽ gạp nhau nha my. Sụ thật chng ti khng c dủ dịnh di chung vi ai cả, v chng ti c rất t thỏ gi,. Tụ nhin c ngủỏ ni l d hủu tr muốn di vi minh th cng vui, chi ph thm cho một ngủi c l bao so vi sụ hn huyn trn lộ trnh.

Ngy di Blao d dến, nghe li xi dại cuả HTD m dm ra hối hận, v di dến du ti dều bao xe di cả mạc dầu chỉ c hai chng ti, rất tiện lọi, khng ph th gi. Ti nghe theo li chỉ vẽ của HTD, ngủi d c tiếng l tiu tiền rt kỹ t khi vo học lp dệ ngũ, v cũng dể tm hiểu sụ sống cuả dn tnh khi gọi l travel. HTD d tiết kiệm dm chng ti nn ti bị ng ti cản` nhản` nho nhỏ: lần sau dủn`g di xe kiủ ny nủ nh! ng rất tiếc th gi v tnh ra chảng rẻ g v phải gọi nhiều chuyến taxi khc nhau d? di chuyển trong thnh phố Bảo Lộc v di vo thc Damri v.vRồi lại di Da Lạt gạp lại gia dnh hai bạn Trần Thị Kim Anh & Nguyễn Van Nghi  MS 70TD oi! Ga my c dể tao bao xe di nhủ tao vẫn bao th hay hỏn, tao sẽ khng bao gio nghe li my nũa du! Mấy ngy di vi my, my ni nhiều qu nn tao khng ni dủọc g! Nhủng cũng nh c my m tao biết dủọc vi chuyện m tao chủa hề biết khi tao sống tai Mỹ, thật l ngạc nhin lm dấy v tai tiểu bang Texas ti sinh sống Tiến Sĩ về Việt Nam nhi qu!

Viết dến dy ti va bị sao quả tạ chiếu, anh Bu Chu Dủỏng vủ e mail cho ti vỏ một thc mảc khng ai ng. Ti phải ngủng viết dể trả li cho anh Dủỏng, o dau cũng c nhũng loaị ngủi ản chao di bt, cũng c nhũng loại ngủi trỏ mạt nhủ trỏ bn tay! Ti vủ học thm một bi học v biết thm một loại ngủỏ! Thật khng thể no ng dủọc, nhủng khng v thế m ti chn lng dủng ta ta c di, ai gieo gio th sẽ gạt bo! Phc dc tai mẫu, minh cng l dn b m nhau cả, lo g. Nhn lại ti v bạn, cng cc bạn b khc, chỉ cần nhn bề ngoi thi d thấy ngay sụ khc biệt rồi, bạn du cần phải tụ do su thm ci hố thảm m bạn d do ly gần 30 nảm qua nũa bạn ỏi! Ngủi m bạn d khai tủ họ vẫn cn sống rất dẹp trong tm khảm bạn b v xủa nay họ dối xủ vi bạn b rất tốt. Nhai thnh thật cm ỏn anh Bu Chu Dủỏng d cho Nhi biết tin tc ny. Cng cm ỏn anh Dủỏng hỏn nũa l anh Dủỏng biết nhn mạt m bt hnh dong.

Ngy trỏ về thảm trủỏng của hai chng ti c thm một ngủi bạn ngoại tr cng lp nhủ ti d ni thoạt dầu, mấy ch bảo vệ thật dễ di, mỏ cổng cho chng ti vo lại cn tnh nguyện giũ hai chic xe cho chng ti. Bạn ti dụng xe va cat mũ an ton xong th bỗng nhin ti thấy buồn lng lng. NỗI buồn n dang t t chiếm ngụ lng ti. Nhn bầu tri Bao Lộc lc ấy n buồn lm sao! Lẽ ra n phải thật dẹp v nng chiều cn dang phủ kn, ti bng hong trong giy lt rồi nhủ ngủỏ hon hồn. Sau ba mủỏi tm nảm ri xa, ngi trủỏng cũ kỹ qu! Cai bảng d xy khc tn trủng giũa cổng di vo khng cn nủ. Chng ti di thảng vo hủỏng vản phng, khng cn lấy một gốc hoa tủng vi na ca! Nhũng do hoa hồng b ti xu khng cn trang diểm cho con dủỏ`ng t cổng vo vản phng nu rồi. Trong k ủc n dẹp biết bao, su thục phũ phng qu!  No l rc rến, no l cnh cy, l cy rụng dầy p lối di! Nỏi dy gọi cho chng ti nỗi nh hang ngy ln vản phng mong thủ nh.

Chụp vi tấm hnh vản phng xong chng ti di vao hủỏng ta BẠCH ỐC dể chup vi tấm hnh nh thầy Thịnh, nh papa Trục d bị ph nt, nh c Vn, sau d l nh thầy Thủỏng cũng d bị ph nt, cũng l nỏi chỉ một dm m ti bị mất một lc nảm con g mi nui dể lm dủ n nng trại. Cai cột c khng cn nu, nhủng vẫn c chỗ ngồi. Chng ti di dần về pha lủu x ABC, cy sầu ring, cy nhn, cy khế vẫn cn d, chng ti di về hủỏng chuồng heo, một bc tủng d chn ngang. Sn d banh vẫn cn dấy nhủng n khng giống nhủ ngy xủa, n lại dủọc dổ nền ciment, thật l buồn củi.

Rồi chng ti quay ngủọc về cu lạc bộ, n vẫn cn chc chn lảm, cả nh bếp cũng thế nỏi m ngy xua ấy ai d tng sống tai chiến khu D sau di qua luu x E dều c nhũng lần gh xin cỏm chy về ản vi thịt ch bng, c ch bng, hoạc mảm ruc b Gio Thaỏ chạo vi thit ba chỉ.

Chng ti tiến thảng dến lủu x E, mt số học sinh ngủỏ thiủ số nhn thấy chng ti họ ngng tay lại vi dang giạt quần o, cũng vẫn nỏi khi xua dm con gi chng minh giạt giũ, nhũng giy phỏi quần a tủỏng nhủ vẫn nm yn một chỗ ngy no. Lủu x E n vẫn dồ sộ nhủ thủỏ ấy, thng, nảm d lm cho n cũ kỹ di nhiều so vi tuổi minh, ti c lạc quan qu chảng?

Nhũng cản nh gio sủ t phi xa xa d bi ro kn lại bản`g một tủỏng gạch xy cao hỏn ci dầu ti, thế nn ti khng r nhũng cản nh xinh dẹp ấy c cn d hay khng?! Chiến khu D cũng thế, tất cả dều cũ kỹ nhủ nhau. Hong Hoa lộ ma ny gần nhủ d khng cn nhũng da hoa vng ối nủa. Dỗ Mai Lộ cũng khng cn một da hoa no cả, nếu khng muốn ni l chảng cn cy no, xa xa lại c t cy muồng dang ln, chủa ra hoa nn khng biết hoa mu vng hay hoa mu tm? L do giống của anh Nguyễn Qu Dịnh gỏi về chảng? C dộc lộ chỗ c cy, chỗ khng! Ni chung nhn ngi trủng n ảm dạm v cng!

Dại thinh dủng vẫn uy nghi nhủ ngy no minh vc bt di thi, vẫn oai phong nhu nhủng ngy dm con gi lp dệ ngũ B, dệ t B chng ti ca, hat, vũ, kịch, lm vản nghệ vo nhũng nảm 1965 - 1966. Chng ti vo ngồi trn ghế trong dai thinh dủỏng một cch vội v, v dến gi ngủi dọn dẹp phải kha của ra về nhủng chị ta rất vui vẻ mỏ dn ln chụp hộ một tấm hnh cho dủ cả bốn ngủỏ.

Nng chiều cũng d tn, chng ti phải ra về vi nỗi lng thổn thc, nuối tiếc nhũng chuỗi ngy thỏ ấu d ln ln ỏ nỏi dy, lng ti se tht lại y nhủ diện tch của ngi trủng d bị ct xn, d bị c lập bỏi nhủng bc tủng. Sủỏng m d xuống t lc no khng biết! Tạm biệt ngi trủng Nng Lm Sc Bao Lộc yu dấu!

 Viết dể nh ngy trỏ về thảm trủỏng sau ba mủỏi tm nảm. April, 2008

L Thi Nhi - MS 70

 

 

 

 

 

 

 

Xem : Tm tnh v kỷ niệm 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !