[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Tm tnh v kỷ niệm


Bn Lề Cuộc Đời Tm tnh v kỷ niệm
Apr 22 2008 / baoloc

Ci giaủ? Ci ngho? Ci sang?

 

 

Thế no l giu? Thế no l ngho? Thế no l sang?

Ti c bản khoản mi l thế no? Suy nghĩ nt c cũng khng ra! Ti cũng du cn non trẻ gi! Xin bạn dọc gp ,cho ti học hoỉ nh.Ti thấy c ngủi th rất l khim nhủỏng, giu sang, dối vi mọi ngủi rất rộng ri cả về tiền bạc lẫn tấm lng, m chản?g bao gỏ nghe họ ni họ giu sang. Chỉ lun thấy họ gip d ngủi ny, ngủi nọ. Họ lun lun chia sẻ vi ngủi dỏ. Chả?ng bao gi nghe họ khoe khoang, c dip dến nh họ th mi biết họ ỏ cản nh rất xinh dẹp, nm vo một dịa diểm kh dt tiền. Ai c vui miệng khen họ giu c qu th họ trả li: Ni thế ch khng phải thế Rồi họ củi thật gin d. Nh họ trang tr thật mt con mt, cản nh sang trọng dến dộ c nhũng kẻ trủc dy d c lần khng nhn nhận họ l bạn dồng mn, sau khi dến nh lần dầu về goị phone bầy tỏ muốn nhận họ lm bạn tri kỷ! C nn kết tri kỷ vi ngủi nhủ thế khng? Xin bạn dọc gp .

Lc ti cn rất trẻ cha mẹ ti khng khi no cho php anh chị em chng ti knh kiụ cả. Khi chng ti cn b cha mẹ ti lc no cũng bt cc con tập nấu nủng, bt cc con bất kể gi hay trai dều phải biết tập tnh lm việc nh, mảc dầu trong nh lc no cũng c t nhất cả hỏn cả t ngủi gip việc v nh bun bn kể cả ngủi gip việc bếp nc cho mẹ ti. Mẹ ti thủng ni: Phải biết lm dể sau ny biết gip d vọ hay chồng, phải biết lm th mi biết dể chỉ bảo ngủi ản kẻ ỏ gip d minh, v phải c lng nhn t v bc a Bố ti th rất bận việc nủc nh thi ấy, nhủng ng lun lun thủỏng yu nhũng ngủi dủi quyền ng. Chnh nh thế m chng ti khng biết khinh ngủi, nh thế m chng ti biết thủỏng ngủi. Anh chị em chng ti nh vo sụ dạo dc của bố mẹ, sụ tho vt, giỏi giang cuả Mẹ v sụ dũng cảm cuả bố m chng ti tất cả dều thnh cng trn x lạ qu ngủi. Di sống của ti gạp g hai ngủi dồng mn khi cn trẻ th c mỏ miệng ra l ni họ l con nh giu, b bạn cng trủng th họ ch bai con nh ngho, chn phn v.v ngay cả by gi d o vo la tuỏỉ su mủỏi họ vẫn c nhc lại nhủ thế v ni thm vo rng họ d giu sang, nhủng ti biết họ sống cũng chật vật, v cch sống knh kiệu, dấu diếm của họ nn khng dủọc sụ gip d của mọi ngủi. Di sống dủa dẩy chng ta mỗi ngy một gi thm, m họ vẫn c nhủ thế! Họ vẫn c tụ mn l giu sang lm? Trong khi ấy th ti chỉ thấy họ c tụ tạo cho họ ci vẻ giu sang bề ngoi, v di du họ cũng muốn dể dnh xe của họ v di nh xe ngủi khc, dến du th họ cũng chỉ muốn ngủ nh nh ngủi khc, thậm ch dến dộ ản uống họ cũng muốn chu lun hoạc ai d chi ra trủc chi ph chung th họ c pht tỉnh ẢNGẢNG..L thi! Khng muốn chia dều ra, khng muốn trả lại cho ngủi d ng trủc, buồn củi lm bạn dọc ạ! Mi dy họ mi mọc ti di Cambogde ti khng muốn di cng họ nu bỏi ti khng muốn phải chi ph gấp di! Chỉ một lần thi c phải khng cc bạn? Nhủ thế c phải l ngủi giu c khng qu bạn dọc?

Rồi ai d tạng họ mn qa, họ ỉ i ni l chả?ng dng bao nhiu tiền! Hoạc khng biết chỗ mua nn bị dt! Hoạc mua khng phải chỗ v.v..Rồi di sống họ muốn một diều g ỏ ai d, hoạc muốn lọi dụng diều g m khng dủọc th họ lại tm cch hại ngủi ấy bang mọi cch!V theo ti nhủ thế cũng chả?ng phải l sang. Co phai khong qu bạn dọc?

 Ngho khng tiền m nếu biết xủ sụ v BIẾT CNG BNG v biết QY NGỦI theo ti DịNH NGHI thế d dủ l ngủi NGỦI GIU SANG. C phải khng cc bạn? Xin qu vị gp , cm ỏn.

BN LỀ CUỘC DI

Xem : Tm tnh v kỷ niệm 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !