[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Tm tnh v kỷ niệm


Bạn Ti Tm tnh v kỷ niệm
Apr 28 2008 / baoloc

Bạn ti

 

Bạn v ti cng học một trủng, một lp nhủng khc ban. Sau khi ra trủng, bạn chọn nghề di dậy học, cn ti di theo ngnh chuyn mn, rồi tnh c chng ti lai về chung một tỉnh ỏ miền Ty Nam Phần. Bạn của ti một ngủi rất hiền lnh, tốt bụng vi b bạn, tnh tnh rất nhn hậụ, ti lập gia dnh v thuyn chuyển di một tỉnh lỵ khc theo ủu tin một.

Sau ngy miền Nam Việt Nam thất thủ, gần nhủ mọi ngủi dều mất việc, chỉ tr ai d c ngủi nh lm cch mạng th mi giũ dủọc việc dang lm hoạc c việc lm mi. Ti thủng hay gạp lại bạn ti tại Si Gn, thủng hay dung noi chuyện vi nhau nảm, mủi pht ỏ dọc dủng, rồi ai nấy vội bủc theo nhu cầu của minh! C nhủ thế trong suốt hỏn bốn nảm di, ti khng hề nghe bạn ni bạn d củi vọ, trủc ngy ti dem con theo gia dinh di vủọt biển tm tụ do, ti mi biết bạn d lập gia dinh mấy nảm qua, một tiếc nuối cho bạn thang dến trong c ti!

Sau khi di sống của gia dinh ti dủọc ổn dịnh tai quốc gia chng ti dịnh củ, thỉnh thoảng ti nh dến bạn, ti dn do, suy nghĩ: Lạ nhỉ? Nhủ thế chc chn l bạn khng c hạnh phuc rồi, tội nghiệp cho bạn lm v ti c một thi gian gần guĩ vỏi ngủi hn phối cuả bạn! Thuộc tip ngủi tụ cao, tụ dại, tụ tn, mủu xaỏ v sống về bề ngoi v rất chảnh! Sụ sống chung của bạn chảc chn l kh khản lm rồi!

Hai mủỏi ba nảm sau, ti c dịp gạp lại vi ngủi bạn khc tại Si Gn, qui vị ny cho ti biết bạn d qua di t lu! Ti tủỏng thật, buồn khi nghe tin ấy rồi di khi nh dến bạn, ti nh nhũng lc cng bạn dung ni chuyện ỏ dọc dủng vo nhũng lc m dại da số mọi ngủi dều di khổ. Nhũng lc gạp nhau ấy cũng l cht niềm vui dể biết tin tc về nhau, dể biết về bạn b ai cn ỏ lại, ai d may mn that khỏi cảnh lầm than vo nhũng nảm 1975 1979 v.v

Cch dy ba nảm ti dủọc tin ban cn sống, dồng thi ti cũng nghe kh nhiều về bạn. Ti d nh ngủi han hỏi, thảm d ra dủọc dịa chỉ nh cuả bạn, ti vội v viết cho bạn một l thủ, an uỉ bạn v dến lc ny th ti d biết r sụ thật tại sao bạn khng khoe l d c gia dinh! Tiếc thay cho nhũng ngủi dn ng d chọn nhầm một ngủi dn b dể chia sẻ cuộc di!

Dng thật l small world, ti d gạp lại bạn, nảm buổi tối cuả tuần lễ th nhất trong nhũng ngy trỏ về Việt Nam lần ny chng ti gạp bạn dể di ản tối, di uống caf dủa vo nhũng l do ny th chng ti mi mi dủọc bạn dể c th gi hn huyn vi bạn, dủỏc nghe bạn kể lại chuyện cuộc di của bạn mấy chục nảm qua! V sao ci tn của bạn d bị khai tủ gần ba mủỏi nảm nay, bạn vẫn cn sống rất dẹp trong tm khảm vi một số bạn hũu dồng mn, dồng nghiệp nỏi x lạ qu ngủi. Chnh v tm dủọc bạn m ti d bị hạn nạng khi ti vủ về dến Hoa Ky. Tn của bạn d sống lại thật dẹp trong k c nhiều ngủi. Nhũng g bạn d lm cho bạn b, bạn hũu nỏi dy vẫn nhảc nhỏ dến bạn lun, chc bạn thật dồi do sc khỏe v dủọc nhiều may mn t nay.

 

Viết dể tảng cho một ngủỏ bạn m ti qu mến,

Một Ngủi Dồng Mn

 

Xem : Tm tnh v kỷ niệm 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !