[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Tm tnh v kỷ niệm


Vĩnh Biệt Anh Cao Ngọc Mẫn MS-65 Tm tnh v kỷ niệm
Jul 23 2008 / staff

Vĩnh Biệt Anh Cao Ngọc Mẫn, MS-65

Kiếp ph vn hữu sinh l hữu tử. Khng ai c thể thot khỏi ci định luật ấy. Thế nhưng khi hiện hữu trn cuộc đời ny con người đ mang lại nhiều kỷ niệm v khi vĩnh viễn ra đi cũng vẩn sẽ để lại niềm thương v nỗi nhớ.

Từ " Vĩnh biệt " c nghĩa l khng bao giờ gặp nữa. Trang nh nlsbaoloc.com xin được gửi đến Anh Cao Ngọc Mẫn lời tống biệt để tiễn đưa anh về một nơi vĩnh cửu.

 

 

 

 

 

                                                   Hung tin đem đến thật bất ngờ

                                                  Anh đ bỏ bạn b về bn kia thế giới

                                                 Thế l hết những thng ngy vất vả

                                                  Cả những nhục vinh cũng chẳng cn                                               

                                                   Anh đ đi đến một nơi tin cảnh

                                                   Về miền viễn du theo go thỏang mnh mng

                                                   V trần thế chỉ l nơi ci tạm

                                                  Xin cho Anh yn giấc ngủ di

                                                   Ở một nơi thật bnh an vĩnh cửu

                                                  Vĩnh biệt Anh Cao Ngọc Mẫn MS-65

                                                         Trang nh nlsbaloc.com

                                                                                                     

                                                                                                

                                                 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem : Tm tnh v kỷ niệm 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !