[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban Điều hành
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-T́m bạn cũ
H́nh ảnh
Cập nhật danh sách
Vui buồn NLS
NLS Viết và Đọc
Trang Nhà


Ngày
 

::Tâm t́nh và kỷ niệm


Xăng ơi !!!!!!!!!!! Tâm t́nh và kỷ niệm
Sep 18 2008 / baoloc

Xăng ơi, lên giá làm chi!

Cho tôi nuốt lệ mỗi khi ra đuờng

Tiền xăng giết chết tiền lương

Giết luôn tiền thuởng, tổn thương tiền già.

Ngậm ngùi, nhung nhớ t́nh xa,

Tơ duyên mai lỡ, lỗi là xăng cao.

Chúc em hốt đuợc thằng nào,

Tiền vô như nuớc, xăng cao không tè.

C̣n anh tài sản vài que,

Nợ nhà chưa hết, nợ xe chưa hoàn.

Nợ t́nh xưa vẫn c̣n mang,

Hận xăng tăng giá, hoang mang chữ t́nh.

Anh vốn không thích lặng thinh,

Ngắm mây phiêu lăng tạo h́nh nên thơ.

Hôm nay không thể làm ngơ,

Thấy xăng cao giá, ngu ngơ ... chửi thề

 

Nhận từ Bạch Tuyết /MS73

Xem : Tâm t́nh và kỷ niệm 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nông Lâm Súc Bảo Lộc -


Gia dinh Nông Lâm Súc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nút "like" duới đây để ủng hộ NLS Bảo Lộc !