[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Tm tnh v kỷ niệm


L Thư Gởi Bạn Tm tnh v kỷ niệm
Nov 28 2008 / baoloc

L Thư Gởi Bạn

Hai năm rng r tri qua , Bc th chẳng thấy Tăm Hơi , đi khi cn Bặt Tiếng. Em cứ coi như l Đường X Xa XiChim Bay Mệt Cnh, Bc Chưa  Kịp Đến

Nhưng thế no th Bc Cũng Phải Đến...D Ch L Một Lần C Cn Hơn Khng .

Vo dạo Cuối H, nghe tin Bc về Đại Hội.  Thật l  Bất Ngờ. Vui nhất l Bc sẽ gh lại em Chơi.  Nhưng rồi Bng dng chả thấy nơi đu ?. 

L C Rụng , Cy C Đổ, th em vẫn chờ Bc thm ma nữa.

Hai ma l rụng, em chờ Bc

Thế m Bc chả ,gh sang chơi

Gạo chu củi quế, em đong đủ

Nước nắm hai chai ,chỉ một t

C Tm nhảy nht ,ku chanh chch

Thuốc Mỹ Rượu Ty ,vẫn đầy nh

Hng hin rau mọc, xanh hơn cỏ

Hng lũi Rau răm ,vẫn thơm nồng

Chỉ tội con g ,trong ngăn đ

Nằm mi chờ hoi ,bc chẳng sang

Thi th gắng đợi ,thm ma nữa

Cố đến em chơi, Kẻ Đợi Chờ

Trang Đức Nguyễn

 

 

Xem : Tm tnh v kỷ niệm 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !