[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban Điều hành
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-T́m bạn cũ
H́nh ảnh
Cập nhật danh sách
Vui buồn NLS
NLS Viết và Đọc
Trang Nhà


Ngày
 

::Tâm t́nh và kỷ niệm


Trả Lời Thư Bạn Tâm t́nh và kỷ niệm
Dec 12 2008 / baoloc

Trả Lời Thư Bạn

Lá rụng nhiều lần, em muốn ghé

Nhưng sao khó quá, Bác Trang ơi!

Ngàn sông , cách núi, xa ngàn dặm

Biết đến bao giờ, viếng Bác đây ?

Gạo châu củi quế, em mới đến

Nếu Bác phong lưu, em chẳng màng

T́nh bạn chúng ḿnh, trên tất cả

Thuốc Mỹ , Rượu Tây, có nghĩa ǵ !

Cá tôm nhảy nhót ,thôi... thả chúng

Gà để lâu ngày, Bác cứ...xơi

Rau mọc hàng hiên, càng thêm đẹp

Húng lũi, rau răm, ngắm cũng vui.

Thôi th́ bác cứ chờ với đợi

Vài bữa nữa đây ,sẽ có ngày

Bạch Tuyết MS73

Xem : Tâm t́nh và kỷ niệm 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nông Lâm Súc Bảo Lộc -


Gia dinh Nông Lâm Súc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nút "like" duới đây để ủng hộ NLS Bảo Lộc !