[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Tm tnh v kỷ niệm


Xin Tạ Ỏn, Tm tnh v kỷ niệm
Dec 13 2008 / BAOLOC

 Xin Tạ Ỏn,

 November, l thng hai mẹ con ti cng vi dủa em dảt chn ln dt nủc Hoa Kỳ hai mủỏi chin nảm trủc. Vi ngủi bn chồng cng di vi ti th ri dảo sau, v thủ tục di tr bảo lnh của chồng ti. Mấy chị em ti cng con gi của ti gh lại California chỏi vi gia dinh ngủi chị d dịnh củ nỏi dy vo thang 7, nảm 1975. Trong thi gian chng ti ch khm sc khoẻ tại Kuala Lumpur, chồng ti gọi din thoại, anh ni: Hy gh lại Ca. chỏi t ngy vỏi gia dnh chị ấy, hy lọi dụng chuyến bay dp xung phi trỏng Oakland, California. Anh cn ni anh d hỏi kỹ lủng l gh lại dủọc, khng phải trả thm tiền my bay g hết, chỉ cần bo trủc cho hng my bay biết ngy no chng ti sẽ dến thnh phố anh ỏ dể giũ chỗ l dủ rồi. Anh ni thm: Anh mong mỏi tủng ngy dể gạp lại ti v con, anh nhủ ngủi d chết di dủọc sống lại khi nhận dủọc tin ti v con dến Malaysia, nhủng anh sẽ cố gảng nn lng thm mủỏi, mủi nảm ngy nũa, kẻo rồi gia dinh cũng kh c dịp gạp nhau một khi ti d c việc lm. Ti nghe li anh d gh lại California mủi ngy. Sau ny, tủ nảm 1983 khng ng rng hai mủỏi nảm nảm nay, chng ti trỏ lại tiu bang ny hng nảm, c khi hai, ba, bốn lần trong một nảm, dủọc di rất nhiều tiểu bang khc nủ xin tạ ỏn Thủọng Dế.

Ngy chng ti dến nỏi dịnh củ, lc my bay sủa sọan dp xuống, con ti ni: Mẹ ỏi bố c thủỏng con khng? B nội nủa? Ti trả li: B nội v bố thủỏng con nhiều lm, thủỏng con nhủ ng b ngoại thủỏng con v nhủ mẹ thủỏng con vậy. Con ti tỏ vẻ hoi nghi v ni: Mẹ m con di, con sỏ qu! Thế rồi hnh khch t t ra khỏi my bay, ti cn nh rất r anh l ngủi dầu tin ti nhn thấy,rồi mẹ chồng ti v vi ngủỏ anh, chi, em họ cuả chồng ti cng dến phi trủng. Lại c cả ba ngủi Hoa Kỳ, hai ngủi dn ng, một ngủi dn b. Thoạt dầu ti tủỏng phi trủng dng dc, nhủng rồi ha ra l hai vỏ chồng ngủi bảo trỏ chồng ti về Houston t trại tỵ nạn Fort Chaffee của thnh phố Fort Smith, tiu bang Arkansas v mt ngủi bạn Mỹ mi quen cng lm chung vỏi chồng ti ỏ FMC coporation. Hai mủỏi tm nảm nay v bốn nảm trủỏc d mồi lần dến Thanksgiving, gia dinh chng ti dều dến thảm hai vỏ chồng ngủi bảo trỏ ny. Duy chỉ c một nảm chng ti khng dến dủọc v trỏ về Việt Nam.

Ti nhận diện dủọc tất cả nhũng ngủi trong dại gia dnh bn chồng dến dn chng ti. Ti ni vi con: mẹ d trng thấy bố, chu m chạt lấy mẹ, ti ni vi ngủi flight attendant: Ti d nhn thấy chồng ti C ta tỏ vẻ ngạc nhin v ni vi ti: You speak English rồi c ấy tiếp li: chị ti dản d rng ti khng ni dủọc tiếng anh, hy gip d ti. Ti củi v ni: a little , cho dến ngy nay ti vẫn cn thấy a little, mạc d ti cố gang rất nhiều, anh vản dối vi ti vẫn khng bao gi trọn vẹn. Ngủi chiu di vin hng khng giao chng ti cho anh ấy rồi rảo bủc thật nhanh sau li ni: Happy Thanksgiving anh vội ni c cũng thế v cm ỏn nhiều. Anh dủa tay ra bế con, lc anh ri Việt Nam con mi mủi một thng, by gi gạp lại con gần su tuổi, nỗi lo lng, sủ rụt r của con chủng ti d biến mất, quấn bố ngay. B nội chu ni: Thế by gi chu di vi b hay di vi bố? Ti thật l ngạc nhin khi nghe trả li: Chu di vi b nội, v mẹ bảo b nội thủỏng chu lm, m sao mẹ vần ni b nội ỏ cng vi bố, mỏ ti ni: con b khn qu. Sau khi lm thủ tục cho vỏ con vi cng ty anh lm việc, chồng ti dủa hai mẹ con di nha sĩ, di bc sĩ dể rồi sủa soạn cho chu vo trủng học khi trủng mỏ của trỏ lại sau dịp nghỉ Christmas.

Christmas nảm nay l dung ba mủỏi Christmas ti dủọc sống trn dất nủc ny. D hai mủỏi chn nảm qua, ti chủa qun dủọc nhũng ngy va dến trại tỵ nạn, dảo Pulau Bidong của Malaysia, duy nhất một chiếc ghe dn nỏi ny khng c my ghe! Nhủ nhũng chiếc ghe d bi bọn dnh c Thi Lan chản lại dể củp của, chiếc ghe của chng ti d bị chng củp mất ci my ghe! Chng thấy my ghe cn mi toanh, thế l chng ph nt dầu ghe, dng cần trục của tu dnh c của chng cu mất my ghe, rồi chng lấy hết mủi tm can xảng cn lại trn ghe. Thật ra trong tất cả nhủng can xảng ấy dều c rất nhiều vng l, chng khỏng hề biết c số vng ấy lng dọng dủi dy của nhũng thng xảng, chng lấy my ghe nn chng lấy lun nhũng can xảng!!! Chng ti ai nấy cũng chỉ cn một bộ qun o mảc trn ngủi, bọn dnh c Thi Lan sau mỗi lần gảp chng, khi d lục lọi xong chng vất nhũng g c ỏ trn ghe xuống biển, lần chng lấy mất my ghe l lần th chn ghe chng ti gảp  loại ngủi ny, l lần th chin nhủng chnh ra lại l lần th mủi ba, v c một lần bốn chic tu dnh c của chng ập vo ghe cuả chng ti cng một lc! Sau d dn ng trn ghe phải ph nt sủn ghe ra dể lấy gỗ lm nhũng ci cho hy vọng chiếc ghe c thể di chuyển trn biển cả! Chng chỉ củp mất vng, bạc mang theo phng thn, chnh chng cũng chỉ l nhủng kẻ dnh c dộng lng tham m thi, chng chủa phải l loại chuyn củp biển, xin T Ỏn Thủọng Dế.

Thế rồi số phận chng ti ph thc cho Tri Dất, bng nhủng li niệm Phật, bng nhủng tiếng kinh cầu lẫn nhủng tiếng khc ku la cầu khẩn nỏi Thủọng Dế! Rồi một hm vo khỏang hỏn nảm gỏ chiều bầu tri d chập chọang ti mt chiếc ghe chỉ khoảng một mt, lọai ghe nếu ti khng lầm th ngủi miền Nam Viet Nam gọi l ghe tam bản vi một ng gi ru, tc, quần o trng phau phau d ko ghe chng ti vo gần b rồi biến mất, nhủng ai d dến dảo Pulau Bidong vo nhũng thng, nhũng nảm ny th d dủọc nghe rất nhiều php lạ m thuyền nhn Viet Nam d dủọc Thủọng Dế ban n. Chnh bản thn ti cng su mủỏi bẩy ngủi nũa trn chiếc ghe ny d nhận hủỏng dủọc php lạ, diều ny d gip con nghĩ ngỏi rất nhiều trong sủ sống, con xin tạ ỏn Thủọng Dế.

Ghe chng ti dến b vo lc hỏn một trảm nảm chục ngn ngủi tại Pulau Bidong, hội lủi liềm dỏ của Malaysia lo về việc ản uống cho mọi ngủi, khẩu phần gồm c một lon gạo, một lon c, một lon pea cho mỗi dầu ngủỏ trong mủi ba ngy. Chng ti phải di ln ni dể bẻ nhũng nhnh cy v lm củi nấu nủc, nấu chao, v khng dủ khu phần dể nấu cỏm. Nh vo thỏ gian ti sinh hoạt gia dinh Phật Tủ Bồ Dề tại Nha Trang khi cn học tiểu học v cuộc sống nội tr ỏ lủu x D va E tại ngi trủng thn yu Nong Lm Sc Bảo Lộc vi nhũng ngy thng sống thiếu nủc, khng c diện d lm ti cng rn hỏn cc em ti. Hai thng sau d th dủọc chấn chỉnh bỏi hội hồng thập tủ quốc tế th thc ản lại qa nhiều, qa dủ thủ, một phần ản cho mủi ba ngy nay trỏ thnh cho một ngy.

Thật may mn cho ti, chỉ hỏn một thng sau khi ti dến trại tỵ nạn, trn loa phng thanh gọi tn ti dến vản phng hội Lủi Liềm Dỏ c ngủi nh tn l Nguyễn Anh Tuấn dến thảm t Australia. Ti sũng s khng tin vo tai của mnh, em trai ti nhc nhỏ: dng, họ gọi tn chị v dng số ghe mnh dấy Sau hai lần phng thanh trn loa, ti vội v dến vản phng dể gạp anh, anh l anh trủỏng tc của chồng ti, anh l chu dch tn của ng nội chồng ti, anh mang dến cho ti một ngn U.S.D. va cũng mang tiền dến cho dại gia dinh cng dến trn chuyến ghe ấỵ Ti chỉ nh dủọc thi Việt Nam Cộng Ha hnh nhủ anh l ph gim dốc Air Vietnam, anh tốt nghiệp về Hng Khng o Australia v trỏ về nủc, củi vọ l chị Chu, chị l dủọc sĩ v c mỏ thm lỏp dạy lm hoa, bn nhũng my mc của ngnh lm hoa vải lc bấy gi, sau khi mất miền Nam Việt Nam anh v gia dinh dịnh củ tai Australia. Thế nn việc vo tận dảo Pulau Bidong dể tiếp tế cho gia dinh của anh thật qa dề dng, anh d dem tiền dến tận dảo cho mẹ con ti. Anh d qua di tại Uc vo ma thu nảm 1999. Nảm ngy sau khi ti dủọc gạp anh Tuấn nhận dủọc tiền, ti nhn dủọc hai thng qu của chồng ti v một thng của chị ti. Chồng ti cũng c dấu thm một số tiền trong nhủng hộp bnh gỏi dến dảo, anh thật l chu do. Anh Tuấn oi, vo lc ấy chỉ c gia dnh mnh l c ngủi nh dn tận dảo dể tiếp tế m thi, em lun nh dến anh, mảc dầu anh d bỏ chị, bỏ cc chu, bỏ gia dinh, dng họ ra di qa sm, ngy dm củỏi chng em, anh cũng dể lại rất nhiều kỷ niệm thật vui, cho dến by gỏ mỗi khi xem lại hnh dm củi của v chồng em, chng em vẫn nhc dến nhũng cu ni của anh d gần ba mủỏi su nảm rồi, kh m qun dủọc, nhn dịp Thanksgiving, em xin Tạ Ỏn Thủọng Dế v cm ỏn anh cng cm ỏn ngủi chồng d hết lng chung thuỷ vi em, d hết lng lo lảng cho em cng hai chu gần ba mủỏi su nảm nay, anh ấy d lm dng nhủ li anh dạn d, chc tụng trong ngy củi của chng em: Phai hết lng vi vọ v con ci sau ny.

Thấm thot, vi thng ỏ dảo tri qua, chng ti dủọc ri dảo, dủa tiễn chng ti ln con tu Black Gold gồm c nhũng ngủi di cng chuyến ghe, vi ngủi bn chồng v một ngủi bạn cng học nls d gạp ỏ dảo, nếu khng gạp dủọc ti, ngủi bạn ny d chết v bệnh tiu chảy v khng nhũng bạn khng c thuốc m bạn cũng chảng c tiền, xin tạ ỏn Thủọng Dế. Bi ht nghn trng xa cch dủọc pht thanh dể dủa tiễn mỗi khi c ngủỏ ri dảo dến một thnh phố khc trủỏc khi dến thủ d của Malaysia, Kuala Lumpur. Ti bỏ lại tất cả nhũng g ti nhận dủọc trong ba thng qa, no l mng, mền, chn, ly nhụa, nồi, soong, thuốc men; ti chia xẻ vi cho nhủng ngủi di cng chuyến ghe. Ngay cả tiền bạc cn lại, do sủ tip tế của chồng ti qua ngủi anh Trủỏng tộc ti cũng chia xẻ cho rất nhiều ngủi, ti d thấm nhuần việc chia xẻ v bố th của Bố Mẹ ti, c lẽ nh thế m di sống của ti rất may mn, mẹ ti vẫn ni khi b cn sinh thi: Ngủi ản th cn, con ản th mất, cho d ngủi co quay lủng! Khi vủ mất miền Nam Việt Nam, c nhũng lc ti gạp rất kh khản, nếu ti gip d ngủi khc l ti nhn ti, nhủng khng hiểu sao ti vẫn c gip, rồi ti lại lm c tiền vo thật dễ dng, chồng ti cũng thế anh cũng biết thủỏng ngủi lm, nhũng ngy dầu dỏi sống tại nủc Mỹ, va di lm vủa di học nghề, vi dồng lủỏng chủa dến ba dollars một gi vo khoảng cuối thng su, 1975 m anh cũng d khng nhũng xin dủọc việc lm m cn củu mang một da em của một ngủi bạn nls by gi vần sống tại California gỏi gm dến Houston nh anh gip d. Anh v Mỏ ti d khng lấy tiền phng, khng lấy tiền ản, khng chia diện nủc g cả lại cn bao lun xảng nht dủa dn di về sỏ lm nũa, nhủ ti d viết cho d ngủi c quay lủng, cũng chảng mất mt g, phải chảng Thủọng Dế d lun lun b dp cho chng ti, xin tạ ỏn Ngi.

Dủọc ri dảo, ngồi trn con tu Black Gold dồ sộ ny, khi chiếc tu nhổ neo chạy ra xa, ti vẫn cn nghe bản nhạc nghn trng xa cch lảng dần, ti qun di lc no khng biết dể nhủng lại trong tiềm thc nhũng tủỏng mnh sẽ dủọc an lnh t dy, khng phải lo g về cng sản nủ rồi ti chỏt nghĩ dến nhũng ngủi Việt Nam cn dang lnh dnh trn biển cả, dang trốn chạy cộng sản vi nhũng chiếc ghe thật mong manh, thật nhỏ b lng ti quản tht lại! Bao nhiu hi hng m chnh mnh d gảp lại diễn ra trủc mt!

Nhũng nảm thng quần quật vi sụ sống d qua, gia dnh chng ti d dủọc vui hủỏng nhũng lần di vacation dến Canada, vi lần dến Europe v d thủỏng thc nhiều ngy trn nhũng chiếc cruise nhủ Queen Elizabeth 2, Queen Mary 2, gần nhất chng ti dủọc thủỏng thc cruise mi toanh va hạ thủy Queen Victoria khỏi hnh t Barcelona di Spain, Greek, Italy. Ti vẫn chủa qun chiếc ghe chng ti vủọt biển ngy no kể cả chiếc tu Black Gold chỏ chng ti t Pulau Bidong dến Trenganu rồi sau d dến thủ d của Malaysia trủc khi dến nủc Mỹ, chảc hản khng bao gi qun dủọc.Trủc dy hng nảm, d bận rộn cch mấy, hng nảm ti vẫn trỏ lại trủng học của cc con ti dể kể lại chuyến vủọt bin kinh hang của ring ti v nhũng ngủi Viet Nam d trải qua dể tm tủ do, một hnh thc nhc nhỏ cc em trẻ học sinh hiểu thế no l freedom v sau khi cc con ti thnh dạt, ti lại c thm một dề ti dể khch lệ cc em trẻ học sinh thỏ ngy của mi trủỏng ngho, m cc con ti d một thi theo học trong một thi m chng ti earning very low income at the time! Tuy nhin chng ti rt hanh din, v chủa bao gi phải nh dến sủ gip d của chnh phủ. Củu Tng Thống J.F. Kennedy d ni: Dng hỏi dất nủc d lm g cho mnh m hy tủ hỏi mnh d lm g cho dất nủc?     

Tiệc củi con gi dầu lng của chng ti d tổ chc tại Westin Hotel ỏ St. John, U.S. Virgin Islands. Sau d gia dnh, họ hng, khch kha ỏ chỏi tại St. John hỏn một tuần rồi gh lại St. Thomas, St Croix, hai nỏi ny chng ti d c dịp dến trủc d vi Queen Elizabeth 2. Trong niềm vui dầy ngập sụ sung sủng v mn nguyện, th thật c nhiều lc d bng ln sụ kiu hnh trong ti, kiu hnh chủa bao gi dến vi ti cho d hai chng ti l ngủi rất thnh cng trong vấn dề kiếm tiền va dầu tủ vo dịa ốc. Niềm kiu hnh ny ti tin rng ai lm mẹ cũng dều c, nhất l cho nhủng ai lm mẹ lc con gi mnh d thnh dạt vẻ vang về học vấn, sủ nghip, rồi trong ngy lễ củi c dủọc một ngủi con rể thủỏng yu con mnh tha thiết, thng gia rất yu qu con mnh, chng rể lại c ba vản bản`g của viện dại học MIT, xin tạ ỏn Thủọng Dế.

Suốt trong ba ngy di tiệc tại St. John, lng ti trn ngập niềm sung sủng, dến dm về phng ngủ dảo tỵ nạn Bidong thuỏ no vẫn c lc hiện ra trủc mt trủc khi ti ngủ ngon. Dai gia dinh ti dang ỏ trn một hn dảo rất nổi tiếng nhủng vẫn gọi cho ti nh dến chuỗi ngy ln b dảo Bidong! Khng một ngủi trn chiếc ghe cn lấy một cht g d dộ thn, nhủng chiếc tu dnh c Thi Lan d lm cho khng biết bao nhiu chiếc ghe vủỏt bin của ngủi Việt chng ta lm vo cảnh khốn cng! Qun lm sao dủọc nhủng nẻo dủng dủa ta dến ngy hm nay, d gian trun dn thế no di nủ n d l cản bản của mnh trn chảng dủỏng 99% l bỏ xc dể tm tụ do của da số chng ta bản`g dủng biển dều khng c diễm phc cn nguyn vẹn số của cải nhỏ nhen mang theo dể phng thn v chng ta nếu c của cũng khng thể dem theo!

Về sau, c nhũng din di tr khc rất may mn hỏn thuyền nhn, họ khoe vi ti họ dủọc mang vng, mang kim củỏng, mang theo mỗi dầu ngủi vi ngn dollars nhủ một ngủi cng lp vi ti d kể chuyện về chnh bạn ấy d c mang theo dến bến b tụ do theo diện H.O. rất vui mng d c nhiều ngủi may mản hỏn ti trn chảng dủng di tm tụ do. Nhũng ngủi ny chc hản lm giu trn dất Hoa Kỳ, dễ dng v nhanh chng lm, v vi số vốn mang vo dất nủc ny nhủ thế họ sẽ c nhiều cỏ hi pht triển hỏn chng ti. Chng ti l nhủng ngủi di tản, nhủng ngủi vuọt bin, tay trảng, khốn kh v cng trong nhũng nảm dầu m cn khng cần dến chnh phủ, cn biết dng gp trch nhiệm của mt củ dn. Hy sống vi danh dủ, hy sống vi trch nhiệm, dủn`g v cố hay v tnh m tạo diều kiện cho con trẻ breaking the law, hy sống vi chn thật, chỏ nn mạo danh, dủn`g k tn ngủi khc, dủn`g lạm dụng x hi, v tỵ nạn kinh tế n yếu hn lm! Tất cả mọi ngủi bất củ ai, kể cả bc sĩ, luật sủ xủ ny mất liscen dễ nhủ bng ngn tay! Be care full felony forgery. Do not let it coming, come on!

Dến Hoa Kỳ chng ti cng tất cả ngủi Việt tỵ nạn lc bấy gi thoat dầu việc g cũng lm, sau d vủa di lm vủa di học, t t kh khản tri qua, cầy quần quật nhủ tru v ti hủu tr bất dảc dĩ nảm ti nảm mủỏi ba tuổi khi chồng ti chảng may bị tai nạn, tủỏng rng anh sẽ ngồi xe lản suốt cuộc di, gần ba nảm sau d, khng nhũng anh bnh phục v trỏ lại việc lm. Thng mủỏ một vủa qua, FMC d di tiệc chc mủn`g anh c hai mủỏi nảm nảm thm nin, anh bị lai off mất nảm nảm, anh d lm nghề di dấu ga xe về bn, rồi nh Tri chng ti di nghề dấu ga nh HUD, sủa chủ ri bn, cm ỏn rất nhiều dến nhủng ngủi bạn nủc lng giềng Mexico, d gip d chng ti rt nhiều, xin tạ ỏn Ngủi.

Mi d m d gần ba mủỏi Christmas, ai ai cũng ni sao sống ỏ Mỹ thi gian di nhanh qu! Nhũng ngủi Bc kỳ di củ 54 chng ti cn so snh vỏ thi gian t ngy di củ vo miền Nam Viet Nam dến lc mất miền Nam thấy thi gi qua nhanh thật khủng khiếp. Thủc tế chỉ v sống nỏi x ngủi mnh qa bận rn vật v vi cuộc sống m thi, mỗi nảm cũng vẫn chỉ c ba trảm su mủỏi lảm ngy, hoảc cng thm một ngy hai mủỏi chin của thng hai nảm nhuận nũa thi, cũng vẫn chỉ c thế, no c di thm du! Vo thi diểm ấy th nhũng ngủi d di tản hay vủỏt biển dều khng c diện lm trốn thuế v cũng chảng biết hủỏng phc lọi của chnh phủ! Ngủi no, ngủi nấy rủ nhau cầy nhủ tru, v cầu tiến nn Uncle Sam rất qu mến, nh thế m thi diểm dầu chảng c tiểu bang no khai ph sản. C lẽ v thế m chủỏng trnh dịnh củ nhn dạo cho ngủi Việt về sau duyệt xt v dủọc chấp nhận một cch dễ dng!

Ti c li cm ỏn dến tất cả nhũng bạn b, ti cũng xin cm ỏn nhủng ngủi dồng mn d ni sau lủng ti nhũng diều khng dng sủ thật v d l một bi học ga trị cho ti.

Chng ti lun lun Tạ Ỏn Cha Mẹ mỗi ngy tuy khng ni ra nhủng mỗi buổi sng dều cầu nguyện cho hai ng Cha của chng ti dủọc an lnh tuổi gi v cầu nguyện cho hai b Mẹ của chng ti trn ci niết bn, ]xin Tạ Ỏn Thủọng Dế d cho chng ti hai dủa con thật ngoan, thnh nhn v thnh danh.

Ti cố gng viết nhủng dng vản vụng về ny dể nh lại ma Thanksgiving dầu tin ti dến dất nủc Hoa Kỳ, chng ti rất hnh diện l d dng gp rất nhiều income tax ngay t thng dầu tin sinh sống nỏi dy hỏn thế nủ chủa bao gi hủỏng phc lọi g của dất nủc ny, một niềm hnh diện tột cng của chng ti as an Americans, dể tỏ lng biết ỏn dất nủc Hoa Kỳ d mỏ của dn nhận ngủi Việt chng ta.V nhất l dể nh dến dất nủc Malaysia d cho thuyền nhn chng ti nủỏng nu, v dể tạ ỏn nhũng ngủi trn thế gii d dng gp tủỏng trọ, cu di cho thuyền nhn Vit Nam trong d c ti. Dể cm ỏn tất cả nhũng ngủi d lien hệ dn sủ thnh cng của chng ti ngy hm nay. Dể cm ỏn cc con chng ti d lun lun nghĩ ngọi dến Bố Mẹ and thanks to my son in law for the love you given to us.

The holidays are here, so enjoy them to the fullest and spread some good cheer, happy holidays.

 

Viết dể hồi tủỏng hai mủỏi chin nảm trn dất khch qu ngủi.

Ngủi Tỵ Nạn cng sản

Xem : Tm tnh v kỷ niệm 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !