[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban Điều hành
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-T́m bạn cũ
H́nh ảnh
Cập nhật danh sách
Vui buồn NLS
NLS Viết và Đọc
Trang Nhà


Ngày
 

::Tâm t́nh và kỷ niệm


Đâu cần là.... Thi Sĩ. Tâm t́nh và kỷ niệm
Jan 11 2009 / baoloc

Đâu cần là.... Thi Sĩ.

Tôi thích làm thơ

Dù văn rất dỡ

Chữ nghĩa cũng  ...tồi

Văn “ bằng ”  chưa nắm

Văn “ trắc ” chưa thông

Loạn xị , cào cào

Nghĩ sao, viết vậy

Chuyện cười, chuyện khóc

Chuyện xóm , chuyện làng

Chuyện tôi , chuyện bạn

Bạn ơi đừng cười

Chê tôi lắm chuyện

Văn chương như thế

Viết lách làm ǵ ?!

Rỗi công ,rảnh việc

Thi sĩ ….miệt vườn

Thơ toàn cóc nhái

Mà cũng bon chen

Tôi xin nhận cả

Bạn chê không buồn

Một điều đơn giản

Bởi v́ tôi thích

Thơ thẩn một mỉnh

Thế nên mới biết

Đâu cần thi sĩ

Cũng vẫn làm thơ

Người Than Thở

 

Xem : Tâm t́nh và kỷ niệm 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nông Lâm Súc Bảo Lộc -


Gia dinh Nông Lâm Súc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nút "like" duới đây để ủng hộ NLS Bảo Lộc !